Bydlení

Tajemství stavby organické rodinné vily El Palol ve Španělsku

Co vytváří náš pocit z příjemného okolí? Může být moderní architektura zdravá pro člověka i pro přírodu? Jak může vstoupit duch místa do nově navrhované stavby? Na tyto otázky se pokusil dát odpověď architekt Oldřich Hozman při tvorbě organické rodinné vily v El Palol v severním Španělsku.  V následujících řádcích popsal, jak postupoval při stavbě domu.

Stavba se nachází v těsné blízkosti starého kláštera u řeky Fluvia, 9 km od Středozemního moře. Majitelé před patnácti lety zakoupili v okolí kolem 70 ha pozemků. Na většině z nich ekologicky hospodaří. Cílem projektu bylo proměnit starý areál kláštera a jeho okolí v biohotel s lázněmi za pomoci celostní architektury. Aby měla majitelka se svou rodinou vše pod dohledem, rozhodla se postavit si zde také svůj nový rodinný dům.

Model domu a okolí. Dům je vidět v levém horním okraji

[simple-box nadpis=”Celostní architektura” text=”Pomáhá člověku propojovat fyzické, duševní a duchovní oblasti. Obsahuje také propojení se zemskými silami. Ty byly v tomto projektu řešeny z takzvaného pohledu geomantie neboli „věštění ze sil země“. Vše, co člověk v krajině nově navrhuje, citlivě přizpůsobuje těmto silám.”]

Duševní propojení s pozemkem

Na počátku projektu jsem se věnoval tomu, aby se klientka mohla s pozemkem co nejlépe duševně a duchovně spojit. Sedmdesátihektarový pozemek jsme společně se členy její rodiny obešli. Šli jsme po hranicích pozemků postupně po dobu tří dnů. Většinou jsme šli mlčky. Během této cesty si přála a vnitřně se v imaginativních představách spojovala se svým budoucím záměrem. Od té doby znala svůj pozemek a každý jeho kout. Je s nimi vnitřně spojena a ví, jak vypadají všechna zákoutí a pole v okolí. Na nárožích pozemku pak klientka položila k původním nárožním kamenům nové.

 

[simple-box nadpis=”Nárožní kameny” text=”Pokládání nárožních kamenů okolo pozemků i pokládání základních kamenů staveb patří ke starým zvykům, které se v souvislosti s místy a architekturou vždy opakovaly. Jsou to většinou slavnostní úkony nebo rituály, na které se člověk těší a potom na ně rád vzpomíná.”]

Modelace domu  

Úplně na začátku jsem pro klientku vyrobil krajinný model celého okolního území. Zahrnul jsem do něj i řeku a všechny okolní pole a louky, na nichž rodina hospodaří. Model jí pomohl uvědomit si charakter a ducha krajiny.  

Krajinný model území

Atmosféru místa můžeme nazývat též jako genius loci. Je to vlastně ojedinělá, neopakovatelná a typická nálada každé lokality. Tak jako v přírodě vzniká vzhled místa dlouhodobým utvářejícím procesem, můžeme něco podobného zažívat i při tvorbě architektury.

Klientce a jejímu synovi jsem umožnil modelovat návrh domu do konkrétního architektonického modelu. Nabídl jsem jim, aby modelovali plastické formy, které budou odrážet charakter krajiny i jejich imaginativní představu. Jako architekt jsem je doprovázel, ale proces vznikání tvarů jsem na počátku co nejméně ovlivňoval. To, že zadavatelka dostala tak velkou důvěru a svobodu, jí dodávalo zdravé sebevědomí. Pracovala velmi radostně, tvořivě a živě. 

Modelování

Proces plastického utváření pomáhá zadavateli najít jeho představu o budoucím tvaru domu. Spojuje se tedy s jeho duchem i duší. Postupně, jak se modelování prohlubuje, přicházejí úplně nové tvarové podněty. Je to proces, který má pro člověka terapeutický účinek. Z tohoto procesu vyvstala budoucí forma celého domu.

Model celého domu

Od modelu k architektonické studii

Po dokončení a odsouhlasení modelu byla vypracována architektonická studie. Potom byly měřítko i charakter domu ještě ověřeny zákresy do fotografií. Teprve následně začaly vznikat technické prováděcí výkresy.

Pohled z jihu
Přízemí
První patro 

Dům bez ostrých linií  

Zakulacené formy stěn i stropů byly navrženy proto, aby na člověka působily jemně a měkce. Majitelka si přála, aby na ní tvary domu psychicky netlačily a aby nebyly ostré.  I když je tvar domu náročný, díky propracované prováděcí dokumentaci mohly realizační firmy vyrobit i složité tvary. Realizace domu všechny bavila a majitelka byla velmi spokojena.

Během stavby jsem vykonával autorský dozor a společně se členy realizačního týmu dořešoval přímo na místě náročnější detaily stavby. Obtížné bylo technicky domyslet živě tvarovanou fasádu. Nakonec jsem se společně s týmem španělských a německých přírodních stavitelů přiklonil k několika vrstvám dřevěných lamel.Na ně byla nasponkována vrstva rohoží z kokosových vláken. Rohože slouží jako nosič vnější omítky. Ta je z místní hlíny a místního písku. Má tři vrstvy: první je čistě hliněná, druhá má 10% příměs vápna a třetí obsahuje 30 % vápna. Tak si fasáda zachovala barevný i materiálový charakter místních hlín a zůstala odolná proti dešťům.

Hliněné omítky udržují v domě příjemné mikroklima. Vzduch přirozeně obsahuje dostatek volných záporných iontů. Jejich vzniku pomáhají i dva otevřené krby a nedaleké jezírko vedle domu. 

Majitelé dům sami tvořili.
Hliněné omítky

Inspirace feng shui  

Projekt byl inspirován základními principy feng shui. Mezi hlavní zásady feng shui patří velký a výrazný vstup a volný střed domu. Proto je vstupní hala tak prostorná a obsahuje i velké zatočené schodiště do prvního patra. Vchody, haly a schodiště jsou místa takřečeného „nádechu“ domu.  

Půdorysný tvar domu ovlivnil také požadavek harmonických proporcí. Hloubka a šířka domu je v poměru zlatého řezu 1 : 1,618. Půdorys domu je 16,6 x 10 m.

Kvůli teplému španělskému klimatu má dům zatravněnou zelenou střechu, jež absorbuje hodně letního tepla. Díky ní a rovněž přesahům střech se dům v létě uvnitř nepřehřívá.

Zelená střecha
Stinnou náladu nad jižní terasou v přízemí pomáhá vytvářet dřevěná pergola s popínavými rostlinami.

Podle principů feng shui kuchyně směřuje na východ, kde ji osvětluje ranní slunce. Kombinovaný sporák umožňuje topit dřevem a od sporáku vidět při vaření na vstupní dveře do kuchyně.

Kuchyně

Vytápění  

Dům je přitápěn dvěma krby na dřevo. Hlavní vytápění je stěnové (sálavé). Ohřev vody pro topení i pro teplou užitkovou vodu zajišťuje kotel na dřevěné peletky doplněný solárními kolektory. Celý dům má vnitřní plochu obvodových stěn vyzděnou z nepálených cihel, což zajišťuje akumulaci tepla. V zimě se šetří energie na noční přitápění a během letního období je zase přes den v domě příjemný chládek.  

Zdravý dům z místních přírodních materiálů  

Dům v El Palol je z místních přírodních ekologických stavebních materiálů. Především ze dřeva z nedalekých Pyrenejí, místního kamene a z místní hlíny. Dům je energeticky úsporná nízkoenergetická dřevostavba.

Kameny pro podezdívky jsou sbírané na vlastním pozemku 100 metrů od břehu nedaleké řeky. Stavěly se z nich i místní vesnice.

Má celodřevěnou konstrukci ze smrkových dřevěných trámů. Konstrukce podlah a nosníky střechy jsou z desek z vrstveného masivního dřeva.

Dřevěná konstrukce domu
Dřevěné trámy

Dům je zateplen 40cm izolací z dřevovláknité vaty. Stěny jsou prodyšné, difuzně otevřené a zevnitř přizděné z nepálených cihel, které v domě zajišťují ustálenou vnitřní teplotu a regulují vzdušnou vlhkost. Veškeré vnitřní omítky jsou z místní hlíny. Fasádní obklady, okna, dveře a vnitřní podlahy jsou z dubového dřeva. Vše je napuštěno přírodním olejem.  

Interiér domu

Na stavbě jsou použity tradiční řemeslné postupy, například vnitřní kamenné zdi jsou vytvořeny z rozštípnutých místních kamenů z břehů řek.
V koupelnách byly použity voděodolné dekorativní omítky Tadelakt (takzvané marocké štuky).
Koupelna pro hosty na severní straně domu. Tvary umyvadla a vany byly tvořeny společně s majitelkou.
Schodiště je přikloněno ke vstupním dveřím a zvedá se do prvního patra. Podlahy klesají podle svažujícího se pozemku. Obraz na skle vznikl z inspirace majitelky pár dnů po nastěhování do domu.
Ložnice v prvním patře je spojena s obývacím pokojem. Prostor na spaní je oddělitelný posuvným závěsem. Do prostoru proniká světlo zapadajícího slunce.

V celém domě se úžasně spí a regeneruje. Je to hlavně díky přírodním povrchům bez laků a bez plastů. V interiérech je cítit přírodní dřevo dubových podlah a občas, většinou navečer, vnikne do domu závan vůně moře…


Prohlédnout si můžete také celou realizaci domu nebo postup realizace.