Ochrana osobních údajů

Společnost ROCKWOOL, a.s. („ROCKWOOL“) se zavazuje chránit vaše soukromé údaje online.

Z tohoto důvodu přijala společnost ROCKWOOL sadu závazných firemních pravidel (ZFP), která přináší globální standard na požadavky na ochranu osobních údajů dodržovaný všemi subjekty společnosti ROCKWOOL.

Pokud společnosti ROCKWOOL prostřednictvím webových stránek www.rockwool.cz („webová stránka“) sdělíte své osobní údaje, bude s nimi společnost ROCKWOOL nakládat v souladu s pravidly uvedenými v ZFP a ve státní legislativě o zpracování osobních údajů, které společnost ROCKWOOL, a.s. přijala v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

1. Obecné principy zpracování osobních údajů

Předpisy ohledně zpracování osobních údajů poskytují rámec, který má zajistit, aby bylo s osobními údaji správně nakládáno. Společnost ROCKWOOL zajistí, aby byly osobní údaje vždy:

• zpracovány spravedlivě, zákonně a transparentně
• adekvátní, relevantní a přiměřené
• přesné a aktuální – nepřesné a neúplné osobní údaje budou opraveny či smazány nebo bude pozastaveno jejich další zpracování
• nebudou se uchovávat déle, než je nezbytné
• zpracovávány pouze za jasným, určitým a legitimním účelem a zpracovávány pouze v souladu s účelem, pro který jsou shromažďovány
• v bezpečí.

2. Typy osobních údajů

Když se s námi spojíte prostřednictvím různých kanálů, včetně naší webové stránky, např. stránky věnované pracovním pozicím ve společnosti ROCKWOOL, budeme vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat několika způsoby.

Některé osobní údaje je nezbytné zpracovat, abychom vám mohli poskytnout služby, které jste si objednali, a některé osobní údaje nám můžete sdělit dobrovolně. Vždy vám dáme vědět, které osobní údaje jsou nezbytné (např. označením hvězdičkou (*)) a důsledky toho, když nám je nesdělíte, například že nebudeme moci (plně) uspokojit váš požadavek.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme mohou být obecně rozděleny do následujících kategorií:

• kontaktní údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, titul, místo zaměstnání atd.
• údaje, které nám sdělíte, když nás kontaktujete přes online kontaktní formulář
• profilové údaje v případě, že si u nás vytvoříte profil nebo účet, včetně uživatelského jména a zakódovaného hesla
• uživatelské údaje, např. technické údaje ohledně použití a zhlédnutí, včetně IP adres, když navštívíte naše webové stránky či aplikace, včetně stránek třetích osob, viz. článek 5 níže
• pro nábor přes stránky věnované pracovním pozicím ve společnosti ROCKWOOL zpracujeme také
• dovednosti, vzdělání a pracovní zkušenosti
• vyhodnocení, které bylo vyhotoveno jako součást přijímacího řízení
• věk a pohlaví

V prvotních fázích přijímacího řízení neshromažďujeme a nezpracováváme speciální kategorie údajů, jako je rasa nebo etnický původ, politické smýšlení, náboženská či filozofická přesvědčení, členství v odborech, genetické/biometrické údaje, sexuální orientace a/nebo zdravotní stav. Nicméně můžeme potřebovat shromáždit speciální kategorie osobních údajů či trestních záznamů v pozdější fázi přijímacího řízení, pokud to vyžadují místní zaměstnanecké předpisy.

3. Účel zpracování vašich osobních údajů

Zpracováním vašich osobních údajů sledujeme zákonný účel a vaše osobní údaje obecně zpracováváme pouze pokud:

• jste s takovým zpracováním souhlasil/a; nebo
• je zpracování nezbytné ke splnění smlouvy; nebo
• je zpracování nezbytné ke splnění zákonné povinnosti, kterou jsme vázáni; nebo
• je zpracování nezbytné pro účely zákonných zájmů, které sledujeme my nebo třetí osoba, a takové zpracování vám nezpůsobuje škody, našimi zájmy jsou vývoj, hodnocení, marketing a prodej našich produktů a služeb, sledování, vývoj a zachování obchodních vztahů s našimi zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery, např. prostřednictvím rozdělení a analýz zákazníků a přípravy statistik.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

• pro usnadnění použití webové stránky, našich služeb a produktů,
• pro kontaktování jako součást běžného vztahu se zákazníkem,
• pro zasílání novinek nebo jiného marketingového materiálu, včetně průzkumů, pokud jste si o ně požádali,
• pro poskytování obecných zákaznických služeb a podpory,
• pro získávání vhledů a poznatků zákazníka o tom, jak využíváte naše různé služby, včetně webových stránek a aplikací, stejně jako jejich hodnocení a zlepšování,
• pro personalizovaný obsah webové stránky a vyhledávání,
• pro vytváření a sledování obchodních příležitostí,
• pro přijímání zaměstnanců na volné pozice,
• pro uchovávání kandidátů pro potenciální budoucí přijímací řízení,
• pro uchovávání žádosti pro potenciální budoucí přijímací řízení,
• pro to, aby bylo externím pracovníkům umožněno stát se kandidáty na pozice,
• pro to, aby bylo vše v souladu s platnými zákony.

4. Vyjádření výslovného souhlasu

Webová stránka dává uživatelům možnost vyjádřit souhlas, to znamená, že se sami rozhodnete, zda si přejete dostávat naše novinky, speciální nabídky a další informace o nových funkcích, událostech a službách. Marketingové nabídky vám budou popsány před datem sběru informací a k tomu, aby vám byl emailem přeposlán marketingový materiál, je třeba vašeho souhlasu. Pokud si přejete být ze seznamu adresátů vyškrtnuti, a tak nedostávat budoucí sdělení ohledně daného předmětu, klikněte prosím na odhlašující odkaz na konci emailu, ze kterého se chcete odhlásit.

5. Cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Přečtěte si prosím více informací o používání cookies.

6. Skupina ROCKWOOL

Získané osobní údaje mohou být převedeny mezinárodně mezi subjekty ve skupině ROCKWOOL pro stejné účely, pro které byly původně shromážděny, pokud takový převod osobních údajů není v rozporu se zákonem.

S ohledem na subjekty ROCKWOOL založené v zemích mimo EU/EEA, které nejsou považovány za bezpečné země třetího světa (např. nezajišťují přiměřený stupeň ochrany údajů), slouží ZFP společnosti ROCKWOOL jako legitimní základ pro převod osobních údajů.

Přehled organizace skupiny ROCKWOOL je přístupný na webu společnosti.

7. Sdělení, převod a zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

Sdělení a převod vašich osobních údajů třetím osobám (subjekty mimo skupinu ROCKWOOL) je minimalizován a podléhá existenci přiměřeného stupně ochrany údajů. Osobní údaje můžeme sdělit nebo zpřístupnit třetím osobám v následujících situacích:

• Třetí osoby pro nás vykonávají nějaké služby, např. hosting, IT podpora, marketingové služby, administrativní služby atd. Takové třetí osoby mohou osobní údaje zpracovat pouze v souladu s našimi pokyny a podle písemné smlouvy o zpracování údajů.
• Aby založily, vykonaly či hájily naše zákonná práva.
• Pokud jste se sdělením osobních údajů třetí osobě předem souhlasili.
• V případě fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu či jiného nakládání celého či částečného majetku společnosti ROCKWOOL či jejích akcií (mimo jiné včetně úpadku či podobného řízení).
• Jak je uvedeno výše v článku 5 v politice cookies.

Pokud se příjemce nachází v zemi mimo EU/EEA, která nezajišťuje přiměřený stupeň ochrany údajů, pošleme takovému příjemci vaše osobní údaje pouze po splnění písemné smlouvy o převodu podle standardních smluvních doložek evropské komise.

8. Váš souhlas

Jak je popsáno výše, některé naše zpracovatelské činnosti závisí na vašem souhlasu. V takovém případě máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

Pokud souhlas odvoláte, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, do té míry, do jaké je zpracování a uložení údajů povoleno či požadováno podle platných zákonů o osobních údajích či jiných platných zákonů a předpisů.

Vezměte prosím v potaz, že odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, které se událo před odvoláním. V důsledku odvolání souhlasu dále možná nebudeme schopni vyhovět vašim žádostem či vám poskytnout naše služby.

9. Bezpečnost

Společnost ROCKWOOL potvrzuje, že provedla vhodná bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a webová stránka má bezpečnostní opatření na ochranu vůči ztrátě, zneužití a pozměnění osobních údajů v naší moci.

10. Vaše práva

Máte právo přístupu ke zpracovaným osobním údajům o vás, podle určitých zákonných výjimek. Dále můžete vznést vůči shromažďování a zpracování vašich osobních údajů námitky a máte právo vaše osobní údaje, pokud je to nutné, opravit. Můžete také požadovat, abychom zpracování omezili.

Smažeme či opravíme veškeré informace, které jsou nepřesné či neplatné, pokud tak vyžaduje uživatel.

Kdykoli můžete zažádat, aby byly vaše údaje, které jste uvedli na stránce věnované pracovním pozicím ve společnosti ROCKWOOL smazány. Informace se nicméně uchovají v souladu s platnými požadavky zákonů a předpisů. Údaje se pročistí na základě místních pravidel konfigurovaných v systému. Doba uchování informací je 6 měsíců, pokud místní zákonné požadavky nestanoví delší či kratší povinnou dobu uchování informací.

Vaše osobní údaje rovněž neodkladně smažeme, pokud neexistuje právní základ pro to, abychom pokračovali se zpracováním údajů, např. zpracování je nezbytné k vytvoření, splnění či k obhajobě právního nároku nebo je nezbytné k výkonu smlouvy s vámi.

Aby byla všechna výše uvedená práva využita, kontaktujte nás prosím, viz. článek 13.

S ohledem na takovou žádost, uveďte v žádosti relevantní informace, abychom se o ni mohli postarat, včetně vašeho plného jména a emailové adresy, abychom mohli zjistit vaši totožnost. Na žádost vám odpovíme, jakmile to bude možné, nejpozději do jednoho měsíce.

Pokud se zpracováním vašich osobních údajů nesouhlasíte, mějte na paměti, že u místního orgánu na ochranu údajů můžete podat stížnost.

11. Stížnosti

Pokud máte na zpracování osobních údajů společností ROCKWOOL nějaké stížnosti, kdykoli nás prosím kontaktujte, viz. článek 13.

Vaši stížnost projdeme a zhodnotíme, a pokud to bude nezbytné, můžeme vás kontaktovat, abyste nám poskytli více informací. Obdržení vaši stížnosti či námitky vždy potvrdíme do 5 pracovních dní.

Snažíme se veškeré stížnosti či námitky zpracovat do jednoho měsíce. Pokud není možné do jednoho měsíce rozhodnout, sdělíme vám důvod prodlení a čas, kdy by mělo být rozhodnuto (nejdéle 6 měsíců od obdržení).

Kdykoli před, během i po výše uvedeném řízení o stížnosti, můžete rovněž podat stížnost u místního orgánu na ochranu údajů nebo u jiného příslušného soudu či úřadu.

12. Odkazy na jiné webové stránky atd.

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky či na integrované stránky. Neodpovídáme za obsah stránek jiných společností (webové stránky třetích osob) či za praktiky takových společností s ohledem na shromažďování osobních údajů. Když navštívíte webovou stránku třetí osoby, měli byste si přečíst politiku majitele týkající se ochrany osobních údajů a další důležité politiky.

13. Kontaktní informace

Pokud máte ohledně zpracování osobních údajů nebo obecně ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nějakou žádost či otázku, kontaktujte nás prosím na:

ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769
735 31 Bohumín
Česká republika

Právní záležitosti skupiny
Email: dataprotection@rockwool.com

 

Verze 1.2, 14. 3. 2018