Města navržená AI neboli umělou inteligencí - BYDLENÍ VE VATĚ
Inspirace

Města navržená AI neboli umělou inteligencí

Eva Habrnálová 4 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Jaké problémy jsou pro velká města nejpalčivější?

Chytrá města jako lék na řešení problémů?

Jak mohou technologie zlepšit kvalitu života

Důležitost ochrany digitálních dat proti zneužití

Při plánování rozvoje moderních měst se používá umělá inteligence

Trendem posledních dvaceti let je, že se stále více lidí stěhuje do měst s vidinou pohodlnějšího a snadnějšího života. Bohužel každodenní život ve městě sebou nese i stinné stránky – dopravní zácpy, hodiny strávené dojížděním, znečištěné ovzduší, hluk, nedostatek možností pro vytváření sociálních vazeb, nedostatečnou infrastrukturu jako je málo mateřských školek a škol, ordinací lékařů. Takové podmínky svým obyvatelům často způsobují únavu a frustraci. Co s tím? 

Nad tím už delší dobu přemýšlí jak zástupci měst, tak autoři takzvaného konceptu „smart city“ neboli „chytré město“. Co to ale vlastně vůbec znamená?

Chytré město – co to vlastně je?

Představte si, že město, ve kterém bydlíte, je udržitelné. Pro svůj provoz využívá zelenou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů a lidé si pěstují svou vlastní zeleninu přímo doma ve svém bytě. Ve vašem okolí je klid a ticho a vzduch, který dýcháte, je čistý. Obyvatelé města jsou zdravější a žijí déle. Pokud by došlo k nějakému ohrožení, okamžitě ví, že se něco děje a mohou se tomu přizpůsobit. Neexistují nervy drásající dopravní zácpy. Vzdělávání a zdravotní péče jsou osvobozené od zbytečné byrokracie a jsou dostupné všem. Lidé žijí v pohodlných domech, které se díky aplikacím samy uklízejí a také si pamatují, že nám například v ledničce dochází máslo. Je něco takového opravdu možné?

Inteligentní města jsou budoucností

IQ úroveň města

Takzvanou inteligenci měst lze měřit už dnes, jedná se ale o složitější výpočet, který vyžaduje prozkoumání několika oblastí. Každá aglomerace je jiná, má různé potřeby a řeší různé problémy. Mezi nejdůležitější úkoly patří zajištění dostupné vody, čističky odpadů, minimalizování znečištění ovzduší, vyřešení zásobování potravinami, nabídka dostatečného množství pracovních míst a zelených ploch. Přidáme-li k tomu ještě i řešení dopravní infrastruktury, správa a řízení města může být leckde pořádný oříšek. 

Aby se město stalo takzvaným chytrým městem, musí se správně formulovat výzvy a priority a s tím související vhodná opatření, jak by se dala situace řešit. Udržitelné město bere v úvahu společné sociální, ekonomické a environmentální zájmy a umožňuje svým obyvatelům, aby rozhodovali o věcech, které jsou pro ně důležité. Všichni jsou tak spoluzodpovědní za to, jak se jim bude společně žít.

Inteligentní města a problémy s ochranou soukromí

Velký bratr se dívá

Koncept inteligentního města, které by svým obyvatelům usnadnilo a vylepšilo každodenní život, zní sice perfektně, ale objevují se i pochybnosti o správnosti řešení. Vlády jednotlivých států zbrkle utrácí peníze EU za existující inteligentní řešení a nové technologie. Na co se ale zapomíná je, že velmi důležitým prvkem udržitelného rozvoje měst je oblast sociální, která je často zanedbávaná. 

Dalším kontroverzním příkladem je, že „inteligentní“ řešení jsou většinou vždy spojená s přístupem k citlivým osobním nebo bankovním údajům. Mnozí lidé mají strach používat inteligentní technologie. Zcela správně si kladou otázky jako: Jak se bude zacházet se získanými daty? Kdo k nim bude mít přístup? A jak se zajistí jejich bezpečnost? Monitorování intenzity dopravního provozu umožní na jedné straně vyřešit problémy s dopravními zácpami, na druhé straně bude ale jakékoliv vozidlo dohledatelné. 

Dalším negativním aspektem může být i to, že neomezený přístup k internetu a používání aplikací v mobilu vede k digitální závislosti a lidé mezi sebou čím dál méně komunikují. Tento problém se týká hlavně současných dětí a dospívající generace, které digitalizaci považují za samozřejmou, protože se stala každodenní součástí jejich života. 

Inteligentní řešení má být navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám pohodlí a bezpečnosti obyvatel. Aby chytré město správně fungovalo, musí být při výběru technologií v rovnováze jak potřeby úřadů, tak potřeby společnosti. Nesprávně implementovaná a spravovaná digitální technická řešení představují příliš velké riziko a hrozbu. Města by se proto měla v oblasti správy nových systémů neustále vzdělávat, zejména v oblasti systémů informačních a komunikačních. V budoucnu, při budování inteligentních měst, se jim investice do vzdělávání několikanásobně vrátí. 

Čtěte další zajímavý článek: Plíseň v bytě. Jak se doma zbavit plísně a vlhkosti?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *