Realizace

Jakou zvolit tloušťku tepelné izolace

Michal Doležel minut čtení

Tloušťka tepelné izolace se při svépomocném zateplování rodinných domů často podceňuje. Stavebníci mnohdy použijí příliš tenké desky izolačního materiálu a výsledkem je pak drahá konstrukce bez žádoucího efektu. 

U bytových domů či novostaveb rodinných domků obvykle určuje tloušťku kontaktní tepelné izolace projekt a prováděcí dokumentace. Ovšem mnoho stavebníků, kteří si chtějí zateplit svůj dům svépomocí, volí tloušťku tepelné izolace pouze na základě odhadu a zpravidla vybírají příslušné materiály hlavně podle aktuální cenové akce v nejbližších stavebninách či hobbymarketu. Výsledkem pak bývají často zklamáni. 

Také odborníci se shodují, že čeští stavebníci zateplují málo. Často používají tepelně-izolační desky s tloušťkou pouhých 100 mm, přičemž žádoucí by byl třeba i dvojnásobek. Výsledkem jsou pak zbytečně vynaložené náklady na práci i materiál a jen malý efekt celého opatření. Přitom by stačilo jediné – dobře si propočítat efekt a tepelně izolační schopnosti celé skladby stěny. 

tepelná izolace střechy

Klíčová hodnota – součinitel prostupu tepla 

Pro volbu izolačního materiálu pro kontaktní zateplení stěn je důležitý takzvaný součinitel prostupu tepla. Označuje se písmenem U s jednotkou W/m2K a v praxi určuje výměnu tepla mezi dvěma prostory oddělenými stavební konstrukcí – v našem případě stěnou se zateplením. Právě s touto hodnotou pracují architekti i projektanti a jako porovnávací charakteristika je dobře pochopitelná pro každého. 

Součinitel prostupu tepla se počítá i pomocí dalších fyzikální veličin, jako je například tepelný odpor. Pro nás je ale důležité, že čím menší hodnoty U dosáhneme, tím lépe. Stavební normy požadují pro vnější stěny domů hodnotu U = 0,30 W/m2K, doporučená hodnota pro běžné domy je pak 0,25 W/m2K. Stavby v energeticky nejúspornějším pasivním standardu pak musejí mít hodnotu součinitele prostupu tepla u vnějších stěn 0,18 až 0,12 W/m2K. 

Velikost součinitele prostupu tepla se počítá například pomocí specializovaného softwaru, velmi dobře ale funguje třeba kalkulačka na portálu TZB-info.cz. Zde si můžete do webového formuláře zadat skladbu vaší stěny (materiály a jejich tloušťky) a ihned vidíte, zda bude zateplení dostatečné, či nikoli. 

Například běžná „třicítka“ zeď z plných cihel doplněná o 5 cm minerální vaty příslušnou stavební normu nesplní, s 10 cm izolací sice ano, ale stále budete nad doporučenou hodnotou součinitele prostupu tepla. Na normou doporučenou hodnotu se dostanete až s tepelnou izolací s tloušťkou 15 cm. 

Důležité je dobře porovnat všechny náklady  

Ačkoli náklady na materiál nejsou při zateplování rodinného domu úplně malé, daleko větší roli hrají výdaje na lidskou práci – řemeslníky. A ty se stejně jako náklady na lepidlo, hmoždinky a lešení zpravidla s tloušťkou izolace příliš nezmění. Cena tepelné izolace navíc zpravidla neroste proporčně k její tloušťce: tepelně izolační deska s tloušťkou 100 mm zkrátka nestojí dvojnásobek 50mm desky, ale méně. 

FRONTROCK

Zateplení fasády text=Pro vnější zateplení fasády dobře poslouží jednovrstvé desky z kamenné vlny FRONTROCK S nebo dvou vrstvé desky FRONTROCK MAX E. Výhodou dvouvrstvých desek je lepší odolnost vůči mechanickému namáhání.

Více informací