Jak spočítat tepelnou ztrátu domu - BYDLENÍ VE VATĚ
Realizace

Jak spočítat tepelnou ztrátu domu

Michal Doležel 6 minut čtení

Tepelná ztráta domu je důležitým údajem hlavně pokud dům zateplujete nebo pořizujete topení. Jedná se o množství tepelné energie, které z domu uniká skrz celou obálku budovy – přes stěny, střechu, okny a tak dále. Energetickou ztrátu domu obvykle určuje projektant nebo energetický specialista, spočítat si ji ale můžete i sami. Potřebujete jen vhodné nástroje, hodit se vám však bude také trocha pečlivosti a trpělivosti

Tepelná ztráta je množství tepla, které v daném okamžiku uniká z domu do exteriéru. A nezáleží na tom, zda prostupem přes stěny či okna, nebo větráním. Hodnota tepelné ztráty domu se počítá pro konkrétní teplotu – pro extrémnější chlad. V Česku se tepelné ztráty počítají obvykle pro teplotu ‒15 °C, v horských lokalitách je to o něco více (‒18 °C) a naopak ve městech a teplých oblastech méně (‒12 °C).

dřevostavba - zateplení

Možná vás napadne, že v zimě přece leckde bývají teploty i o hodně nižší než uvedených ‒15 °C. I v takovém případě je vypočtená tepelná ztráta věrohodná, protože domy obvykle mají nějakou tepelnou akumulační schopnost a s krátkodobými poklesy teploty pod výpočtovou hodnotu se bez problémů vyrovnají. Opakem tepelných ztrát jsou tepelné zisky domu, například pokud interiér domu skrze okna prohřívá slunce.

Tepelná ztráta domu zjednodušeně řečeno vypovídá o tom, jakým výkonem musíte doma topit, abyste dům při uvedené výpočtové teplotě vytopili. Jedná se tedy o důležitou charakteristiku třeba při rekonstrukcích topení, pořizování nových zdrojů tepla, kalkulaci nákladů na vytápění a tak podobně. Výpočet tepelné ztráty domu před a po zateplení vám také ukáže efekt tohoto opatření a můžete z něj i dále modelovat například celkové úspory nákladů na energie a ekonomickou návratnost.

Jak spočítat tepelnou ztrátu domu?

Vypočítat tepelnou ztrátu domu není úplně jednoduché. Zpravidla tento výpočet za pomoci specializovaného softwaru provádí projektant nebo energetický specialita. Orientační výpočet si ale můžete provést sami v online nástroji na portálu TZB-Info, který je určen pro zájemce o dotaci v programu Nová zelená úsporám. Kalkulačku můžete využít také pro vyhodnocení efektu zateplení domu. Formulář na stránce ovšem není jednoduchý a potřebujete znát celou řadu parametrů vaší stavby. Patří mezi ně zejména:

  • Plochy zdí, oken a dveří – Tyto hodnoty můžete najít třeba v projektu.

  • Objem celého domu – Objem domu by měl být též uveden v projektu, můžete jej ale vypočítat z rozměrů.

  • Součinitel prostupu tepla jednotlivých prvků domu (stěny, okna, střecha) – Tyto hodnoty zkuste najít třeba v údajích výrobce. Měly by být uvedeny také ve stavební dokumentaci.

  • Způsob a typ větrání – Vyberte z nabízených možností ve formuláři.

Hodnoty se snažte uvádět co nejpřesnější. Pokud nějaké neznáte, použijte nápovědu nebo prostě v příslušných políčkách formuláře ponechte původní data. Celkový výsledek – tepelná ztráta domu ve wattech – se průběžně aktualizuje podle zadaných údajů.

Zjistíte také efekt zateplení

Po zadání údajů vám kalkulačka ukáže tepelnou ztrátu domu a zároveň zobrazí koláčový graf znázorňující, kudy vám uniká nejvíce tepla. Přesnost určení tepelné ztráty závisí hlavně na přesnosti zadaných údajů, což ostatně zdůrazňují sami autoři webové kalkulačky. Přesto zde snadno uvidíte třeba efekt zateplení fasády a střechy. Zateplením těchto částí domu například pomocí 160mm minerální vlny můžete tepelnou ztrátu domu snížit téměř na třetinu. Další velký efekt pak bude mít kupříkladu výměna oken.

Čtěte další zajímavý článek: Tepelná modernizace domu – jak se na ni připravit?

Jak spočítat tepelnou ztrátu domu?
Vypočítat tepelnou ztrátu domu není úplně jednoduché. Výpočet se většinou provádí pomocí specializovaného software projektantem nebo energetickým specialistou. Orientačně si ale můžete tepelnou ztrátu spočítat sami v online nástroji na portálu TZB-Info. Tento nástroj je určený pro zájemce o dotaci v programu Nová zelená úsporám.
Jak zjistit, jaký efekt na tepelnou ztrátu bude zateplení domu mít?
Stejnou kalkulačku můžete využít také pro vyhodnocení efektu zateplení domu. Nástroj ukáže tepelnou ztrátu domu a zobrazí koláčový graf, kudy uniká nejvíce tepla. Snadno zde uvidíte, jaký efekt na snížení tepelné ztráty by mělo například zateplení fasády a střechy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *