blank Tepelná modernizace domu – jak se na ni připravit? - BYDLENÍ VE VATĚ
Bydlení

Tepelná modernizace domu – jak se na ni připravit?

Halina Kučerová 9 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Tepelná modernizace domu znamená nejen vyšší komfort bydlení, ale také nižší účty za vytápění.

Před realizací investice zvažte provedení energetického auditu.

Zateplení obvodových stěn domu je důležitou součástí rekonstrukce domu.

Výměna oken přispěje k úsporám energií.

Zvažte změny topného systému.

Tepelná modernizace domu – jak se na ni připravit?

Díky tepelné modernizaci zlepšujeme komfort bydlení a snižujeme účty za vytápění. Tepelná modernizace přináší nejlepší efekty tehdy, pokud zahrnuje zateplení obvodových stěn a podkroví, a také výměnu oken a rozvodů. Proto dále uvádíme rady, jak provést komplexní tepelnou modernizaci domu a čemu je vhodné věnovat pozornost před jejím provedením.

Energetický audit

Energetický audit – před provedením zateplení

Pokud se rozhodneme provést tepelnou modernizaci a izolaci domu a chceme si být jisti, že naše peníze budou dobře investované, je vhodné využití služeb energetického auditora. Je to osoba, která disponuje znalostmi v oblasti energetické efektivity, fyziky staveb, izolačních materiálů a systémů vytápění. Na základě místního šetření a inventury zpracuje energetický audit, ve kterém určí, jaké změny jsou potřeba pro zlepšení energetické bilance budovy. Energetický audit má hodně společného se stavebním posudkem, najdeme v něm informace, zda všechny stěny budovy mají odpovídající tepelnou ochranu. V opačném případě určuje, zda objekt vyžaduje dílčí nebo komplexní tepelnou modernizaci, uvádí typ a parametry izolačního materiálu, pořadí provádění prací a rozbor rentability, která se promítne do budoucích nákladů na vytápění domu.

Přečtěte si také: Náklady na stavbu domu v roce 2022 – kolik zaplatíme za stavbu a dokončovací práce?

Informace z energetického auditu

Pokud je to opodstatněné, uvádějí se v energetickém auditu informace o nutnosti výměny zdroje tepla. Často se to týká majitelů starých kotlů na pevná paliva, které generují vysoké ztráty při distribuci tepla, což se projevuje ve vysokých nákladech na vytápění budovy. Pokud jsou potrubí a radiátory poškozené, bude jejich výměna také zohledněná v energetickém auditu. Každý energetický audit doplňuje investiční rozpočet nebo předběžná kalkulace prací. Pokud energetický audit obsahuje několik variant zateplení domu, je třeba srovnat, za jakou dobu se vrátí investiční náklady a jaký druh zateplení začne přinášet nejvíce výhod. 

Tepelná modernizace domu

Izolace stěn domu – důležitá část tepelné modernizace

Základem správně provedené tepelné modernizace je omezení tepelných ztrát a zlepšení tepelné pohody. Rozsah prací v rámci tepelné modernizace je různý a může zahrnovat výměnu oken, zateplení vnitřních příček a modernizaci topného systému. Nejvýraznější výhody přináší komplexní tepelná modernizace, provedená najednou nebo po etapách. V případě mnoha domů mají největší podíl na tepelných ztrátách obvodové stěny, jejichž zateplení může přinést nejlepší efekt. Nejde přitom o provedení úplně nové izolace tam, kde nebyla, ale o zlepšení té stávající. Proto se často objevují otázky: odstranit stávající izolaci nebo položit novou na staré? Odstranění stávající izolace je dobrým řešením zejména tehdy, pokud nevíme, v jakém je stavu nebo zda dobře drží na podkladu. Pokud má zpracovatel auditu jistotu, že starý systém dostatečně dobře drží na zdi, ušetříme náklady na demontáž a odvoz demontovaných materiálů. V případě potřeby může zhotovitel zpevnit starý systém, který bude mít vliv na výběr nových materiálů pro izolaci stěn. V technickém schválení by takové materiály měly mít uvedeno, že jsou vhodné k provádění dodatečné termoizolační vrstvy, která se liší od standardní tím, že má příslušně dlouhé hmoždinky, aby termoizolační desky byly dostatečně pevně ukotvené v přepážce.

Způsoby zateplení vnějších stěn domu 

Nové zateplení domu pokládáme přímo na předem očištěný podklad, upevňujeme lepidlem a hmoždinkami. Po ukončení této etapy je možné provést pokládku armované vrstvy a nové omítky. Pokud chceme obložit fasádu dřevěným obkladem, nejlepším řešením bude zateplení stěn provětrávanou metodou. Vyznačuje se tím, že nepoužíváme lepidlo ani maltu. Zateplení se pokládá mezi lišty dřevěného roštu a následně se mezi obkladem a zateplením z minerální vlny ponechá několikacentimetrová vzduchová mezera pro odvádění vodní páry prostupující ze strany stěny. Takové zateplení můžeme dokončit profilovanými prkny z různých druhů dřeva, laminátovými deskami a podobně.

Výměna oken – jakým parametrům je třeba věnovat pozornost?

Důležitou finanční investicí při tepelné modernizaci je výměna starých oken a montáž nových. Výměna oken je vhodná už jen z ekonomických důvodů – netěsná okna odpovídají za 20 % tepelných ztrát v celé energetické bilanci. Pokud se rozhodneme pro výměnu oken, zašleme několika firmám poptávku. Kromě kalkulace obdržíme následující informace: součinitel prostupu tepla skla Ug, celkový činitel prostupu sluneční energie g, popř. jaké kování okna mají. U standardních oken součinitel prostupu tepla Unepřesahuje 1,0 W/(m2K), u energeticky úsporných oken s trojsklem obvykle je 0,5 W/(m2K). Novinkou na trhu jsou okna se čtyřmi skly plněná argonem, jejichž schopnost tepelné izolace činí 0,3 W/(m2K). Stejně důležitým parametrem je součinitel prostupu sluneční energie g, který uvádí, jaké procento slunečního záření proniká skly dovnitř budovy. U standardních okenních konstrukcí činí 50 %. U energeticky úsporných oken se doporučuje, aby co největší množství slunečního záření pronikalo do domu – proto je doporučená hodnota u takových oken 55 %. 

K okennímu kování počítáme panty, zámky nebo kliky, které mají vliv na to, zda se okna otevírají plynule a bez problémů. Ani to nejteplejší okno nebude plnit svoji úlohu, pokud nebude fungovat okenní kování. V současnosti u oken dominuje obvodové kování, tedy takové, které je rozmístěné po celém obvodu okna. Po uzavření přitlačuje kování křídlo k rámu a zajišťuje těsnost po celém obvodu okna. Obvodové kování se dělí na otvírací, které umožňuje otevření okna dokořán, a sklopné, umožňující jen vyklopení křídla. Pokud chceme spojit obě tyto funkce, zvolíme otevírací a sklopná okna. Ke zvláštnímu vybavení okna patří prvky proti vloupání, klika s klíčem nebo mikroventilace. 

Tepelná modernizace domu

Jaké změny provést v topném systému?

Díky tepelné modernizaci snižujeme tepelnou náročnost budovy, a proto bude stávající zdroj tepla předimenzovaný. Takový kotel pracuje na nízký výkon a jeho účinnost zůstává na nízké úrovni. Pokud je srdcem naší instalace starý kotel na uhlí, nastala dobrá chvíle pro jeho výměnu za kotel lepší třídy – na ekohrášek nebo pelety. Dnes jsou na trhu zařízení 5. třídy splňující nejpřísnější požadavky na emise. Pokud zvolíme kotel s podavačem, získáme především komfortní obsluhu – zařízení může pracovat bez obsluhy i několik dní.

Jestliže zdrojem teplé vody je celoročně kotel na uhlí nebo jiný zdroj tepla na pevná paliva, je vhodné se zamyslet nad možností investice do solárního ohřevu nebo zásobníku integrovaného se vzduchovým tepelným čerpadlem. Taková řešení mají tu výhodu, že nás osvobozují od nutnosti zatápět v kotli v letním a přechodném období a podstatná část energie pro ohřev teplé vody se získává zadarmo z obnovitelných zdrojů. Je vhodné zkontrolovat hydraulické vybavení v kotelně – pokud jsou trubky zkorodované nebo jinak poškozené, musíme je vyměnit a izolovat po celé délce vhodným zateplovacím materiálem – např. trvanlivou a nehořlavou kamennou vlnou. Nové vedení může být z umělohmotných trubek, např. vícevrstvou s hliníkovou vložkou. Je vhodné zkontrolovat radiátory, protože po tepelné modernizaci mohou být v mnoha místnostech předimenzované. Zde může být řešením jejich vybavení otočnými termostatickými hlavicemi. Pokud se jedná o staré litinové radiátory, může být montáž termostatického ventilu problematická, proto je vhodné zvážit výměnu starých radiátorů za nové. Absence termostatické regulace způsobuje přehřívání místností a v důsledku toho vede ke zvyšování nákladů na vytápění. 

Čtěte další zajímavý článek: Malý domek. Malá, ale vlastní. Na co si dávat pozor při opravě chalupy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *