Jaké jsou nejlepší způsoby vytápění domu? - BYDLENÍ VE VATĚ
Inspirace

Jaké jsou nejlepší způsoby vytápění rodinného domu?

Damian Czernik 6 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými způsoby vytápění rodinného domu?

Jaké jsou enviromentální hlediska jednotlivých způsobů vytápění?

Jak ovlivňuje zateplení celkové náklady na vytápění?

Vytápění domu a ohřev teplé vody nejsou důležité pouze pro zajištění pohodlí jeho obyvatel, ale jsou také spojené s náklady na provoz domu – mohou představovat až 70 % ročních výdajů. Výše skutečných nákladů závisí na mnoha faktorech – od zateplení budovy, přes druh používaného zdroje vytápění a paliva, až po účinnost otopného systému. Rozhodnutí, jaký způsob vytápění si pro rodinný dům vybrat, je v dnešní době stále obtížnější. Zejména, když se neustále mění ceny energií, a narůstají ekologické tlaky a uvědomnění. Výběr způsobu vytápění ovlivní totiž nejen komfort našeho života, ale především rozhodne o velké části vynakládaných peněz za provoz a údržbu domu.

Plynové vytápění

Moderní plynové kotle jsou obvykle velmi účinné, spolehlivé a pokud jsou dobře udržované, mají i dlouhou životnost. Zároveň spotřebovávají menší množství plynu a vyrábějí více tepla. Jsou víceméně nenáročné na obsluhu a dá se s nimi poměrně rychle dosáhnout požadované teploty v domě. V porovnání s jinými způsoby vytápění, jako jsou tepelná čerpadla nebo solární panely, mají nižší náklady na pořízení a instalaci celého systému. Plynový kotel je ale potřeba připojit k plynové síti, která nemusí být úplně všude k dispozici. Zároveň dochází ke spalování neobnovitelných fosilních zdrojů a při spalování plynu vznikají emise skleníkových plynů, které přispívají ke klimatickým změnám a mají tak negativní vliv na životní prostředí.

Rozhodnutí pořídit si plynové vytápění ovlivňují i ceny zemního plynu, které jsou bohužel závislé na tržních podmínkách a jsou vystavené cenovým výkyvům. Spousta z nás si pamatuje situaci, kdy v roce 2021 a 2022 došlo k prudkému nárůstu cen plynu, které se projevily až o 300 % vyššími účty za vytápění než dříve. Vláda na to reagovala zastropováním cen energií, kdy chtěla pomoci jak domácnostem, tak firmám. I přes zastropování byl ale nárůst cen pro všechny odběratele plynu velký. Situace s kolísáním cen plynu a ekologické hledisko se odrazily i v dotačních programech, kdy dotační program Nová zelená úsporám zrušil poskytování dotací na pořízení plynových kotlů a po 1. 7. 2022 z něj nelze podpořit novostavby rodinných domů, které by pro své vytápění nebo ohřev vody používaly zdroje spalující fosilní paliva.

Situace na trhu s plynem byla v posledních dvou letech velmi nestabilní a došlo k výraznému nárůstu cen. V současné době se ale znovu stabilizovala a ceny klesly na podobnou úroveň jako v dubnu 2021, což dělá z plynového vytápění opět atraktivní volbu. Plynové vytápění je totiž ceněné hlavně pro komfort a bezproblémovost používání.

Topení kapalným plynem

Pokud nemáme možnost připojit se k přípojce zemního plynu, alternativou může být vytápění rodinného domu kapalným plynem s využitím zásobníku LPG. Toto řešení může být i dočasným řešením před budoucím připojením k plynovodu, kdy výměna hořáku v kondenzačním kotli umožní využití zemního plynu bez větších změn v instalaci.

Zásobník LPG lze zakoupit nebo pronajmout a při jeho umístění se musí zohlednit bezpečná vzdálenost od ostatních objektů a zároveň zajistit přístup k jeho plnění. Zásobník lze na pozemek umístit buď viditelně, nebo se dá částečně, či úplně zabudovat pod zem. Pro vytápění a ohřev vody běžného rodinného domu stačí zásobník s objemem 2,7 až 4 m3, což je spojeno s počátečními náklady kolem 60 tisíc korun.

Na trhu s kapalným plynem existuje více dodavatelů, se kterými se dá vyjednávat o ceně. Nákup vlastního zásobníku je spojený se svobodou výběru dodavatele paliva, zatímco pronájem zásobníku znamená dlouhodobou smlouvu s jedním prodejcem. Cena kapalného plynu pro vytápění v předchozích letech značně kolísala. Pohybovala se od 11,5 Kč/l (srpen 2021) do 25 Kč/l po ruské invazi na Ukrajinu. Při předpokládané ceně plynu 20 Kč/l by se náklady na vytápění průměrného domu mohly pohybovat na hodnotě cca 2-2,5 Kč/kWh včetně DPH.

Topení dřevem a peletami

V letech 2022 – 2023, vzhledem ke zvyšování cen elektřiny a plynu, se část Čechů přeorientovala na vytápění domů dřevem a peletami, které považovala za nejlevnější a nejefektivnější zdroj energie.

Vytápění dřevem a dřevěnými peletami patří mezi tradiční způsoby vytápění, které jsou populární zejména v oblastech, kde je dostatek dřeva. Dřevo je současně i obnovitelný zdroj, který je udržitelnější než fosilní paliva. Při jeho spalování dochází k nižším emisím CO2 než při spalování fosilních paliv. Při využívání tohoto paliva je potřeba zajistit místo pro jeho skladování, což může být pro některé menší domy problematické. Dřevěné palivo musí být suché. Doporučuje se spalovat dřevo s vlhkostí 12 – 20 %, které bylo sušené po dobu minimálně 1,5 – 2 roky od zkácení, aby se zajistila maximální výhřevnost a účinnost vytápění a zároveň se nezkrátila životnost kotle.

Pelety, které se vyrábí z kompaktní biomasy jako je dřevo nebo piliny, jsou stlačené do malých válcovitých tvarů ve formě granulí. Jsou lehké, což usnadňuje jejich přepravu a skladování. Pro jejich spalování se musí pořídit speciální peletový kotel nebo krbová vložka určená speciálně pro tento typ paliva.

Při vytápění dřevem, nebo dřevěnými peletami musíte zatápět ručně a vytopení domu a obsluha kotle, nebo krbu může být časově náročnější. Kotel pro spalování tohoto paliva vyžaduje pravidelnou údržbu, která může být nákladná. Špatná údržba a spalování vlhkého a nekvalitního dřeva může vést ke zkrácení životnosti kotle.

Topení elektrickou energií

Vytápění elektřinou je vhodné pro domácnosti, kde není k dispozici přístup k jiným zdrojům energie, případně pro menší domy s menším vytápěným prostorem. Pro vytápění domu se používají například elektrické radiátory, teplovodní systémy, nebo podlahové vytápění. Vhodnost tohoto způsobu vytápění bude silně ovlivněná cenou elektrické energie na trhu. Stejně jako u plynu, i u elektřiny došlo v minulosti k jejímu velkému zdražení a několikanásobnému zvýšení nákladů na vytápění. Mezi výhody elektrického vytápění patří, že se snadno ovládá a reguluje. Uživatelé si mohou přesně nastavit teplotu v místnostech. Na rozdíl od jiných metod vytápění, není potřeba skladovat palivo a tím se v domě šetří místo. Zároveň nedochází ke spalování paliva, není potřeba stavět komín a nevznikají ani žádné emise oxidu uhelnatého. Tento topný systém se dá dodatečně doplnit o ohřev teplé užitkové vody pomocí zásobníkového nebo průtokového ohřívače. Někdy se tento způsob vytápění kombinuje s instalací fotovoltaiky, která může významně pokrýt energetické potřeby budovy a snížit náklady na provoz.

Vytápění tepelným čerpadlem

Pokud hledáte energeticky účinný a ekologický způsob vytápění, tepelné čerpadlo může být velmi atraktivní volbou. Tepelná čerpadla využívají obnovitelné zdroje energie, což znamená, že mají nižší uhlíkovou stopu a tím přispívají k ochraně životního prostředí. Získávají teplo z venkovního prostředí jako je vzduch, voda nebo země a pomocí kompresoru a tepelného výměníku ho přes radiátory, podlahové vytápění nebo tepelné konvektory přenáší do domu.

Tepelná čerpadla si v současné době získala hodně pozitivních ohlasů. Ve srovnání s jinými způsoby vytápění mají sice vyšší pořizovací náklady, ale jejich provozní náklady jsou většinou nízké  a jejich provoz je téměř bezúdržbový. Při stále rostoucích cenách elektřiny a plynu se jedná o skvělou alternativu, která minimalizuje náklady na vytápění. Zároveň lze jejich pořízení částečně financovat dotací, například z programu Nová zelená úsporám.

Náklady na pořízení tepelného čerpadla se dají snížit i tím, že dům dostatečně a kvalitně zateplíte. To, jaké tepelné čerpadlo pořídit, záleží totiž na energetické spotřebě, kterou je potřeba pokrýt. Pokud máte nedostatečně zateplený, nebo nezateplený dům, obálkou budovy pak zbytečně uniká teplo ven a budete potřebovat dražší tepelné čerpadlo s vyšším výkonem. Když před jeho nákupem dům zateplíte, můžete si pořídit levnější tepelné čerpadlo s nižším výkonem. Platí rovnice, že čím kvalitnější zateplení, například s využitím kamenné vlny, tím menší topný výkon čerpadla bude třeba, což se promítne i do nižších provozních nákladů a rychlejší návratnosti investice. Tepelná čerpadla, obzvláště pokud se používají současně s fotovoltaickým systémem, jsou ekonomickým a ekologickým řešením vytápění, které splňuje současné normy energetické účinnosti budov.

Ať už se jedná o jakýkoliv způsob vytápění, vždy je dobré zkontrolovat zda a jak máte zateplený dům, případně zda nedochází k tepelným mostům a zbytečným únikům tepla. Ve špatně zateplených budovách je obtížné dosáhnout dostatečné teploty, což vede k nižší účinnosti celého otopného systému a vyšším provozním nákladům. Nedostatečně nebo nekvalitně zateplenou obálkou budovy se může ztrácet až 70 % tepla a dodatečným zateplením můžete významně ušetřit.