Rekonstrukce domu v roce 2024. Trendy a řešení - BYDLENÍ VE VATĚ
Inspirace

Rekonstrukce domu v roce 2024. Trendy a řešení

Damian Czernik 8 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Jaké jsou oblíbené stavební materiály a trendy ve stavebnictví v roce 2024?

Jaký vliv na renovace domů má v roce 2024 technologický pokrok?

Jaké jsou ekologické a udržitelné možnosti renovace v roce 2024?

Jak sestavit plán a rozpočet rekonstrukce v roce 2024?

Rok 2024 bude spojený nejen s nárůstem samotných renovací domů, ale i s rozhodnutími, která budou odrážet osobní hodnoty majitelů domů. V hledáčku zájmu budou nové technologie a dopad renovace na životní prostředí. Stále oblíbenější budou stavební materiály a výrobky z udržitelných a přírodních zdrojů, které mají nejen jedinečné vlastnosti, ale dají se i recyklovat. Kamenná vlna je přírodním materiálem, který do tohoto popisu dokonale zapadá. Nejenže je nehořlavá a skvěle tlumí a pohlcuje hluk, ale je také odolná, takže je ideálním materiálem pro izolaci různých konstrukcí budovy včetně fasády. V tomto článku probereme téma, jak nejlépe zrekonstruovat dům v roce 2024.

renovace a zateplení fasády domu

Jaké trendy budou ovlivňovat renovace domů v roce 2024?

Rok 2024 a způsob, jakým si rekonstruujeme a zařizujeme své domovy, bude významně ovlivněný technologickým pokrokem a rostoucí odpovědností k životnímu prostředí. Pozorujeme zvýšený zájem o řešení pro chytré domácnosti, která nejenže pozitivně ovlivňují každodenní život, ale také přispívají k zlepšení energetické účinnosti. Příkladem takových řešení jsou systémy řízení spotřeby energie, automatizace osvětlení nebo individuální regulace teploty v každé místnosti. Tyto inovace nejenom usnadňují správu domácnosti, ale také umožňují ušetřit výrazně více energie.

Současně tento trend podporuje používání přírodních materiálů, jako jsou dřevo a kámen, které jsou nejen estetické, ale také šetrné k životnímu prostředí. Tento vývoj v interiérovém designu je diktován rostoucím trendem udržitelného rozvoje, kde se stále více prosazují znovu použitelné a recyklovatelné materiály. Výběr takových materiálů souvisí nejen s jejich pozitivním dopadem na životní prostředí, ale i s jejich jedinečným estetickým charakterem a trvanlivostí.

V roce 2024 se tak renovace nebudou dotýkat pouze oživení vzhledu a funkčnosti domu, ale stanou se i uváženou volbou, která bude odrážet osobní hodnoty majitelů domů, jejich zájem o technologie a starost o naši planetu. Vlastníci domů při rozhodnutích budou brát v potaz nejen dlouhodobý přínos pro sebe, ale i jejich vliv na životní prostředí.

 

Proč bychom v roce 2024 měli při rekonstrukci používat ekologické materiály?

V roce 2024 budou ekologické a udržitelné možnosti renovace domu stále populárnější a klíčovou roli zde sehraje výběr materiálů šetrných k životnímu prostředí. Pokud se například chystáte rekonstruovat dům a chcete vymalovat stěny nebo stropy, vyplatí se zvolit ekologicky šetrné barvy, jako jsou například minerální barvy. Tyto barvy neobsahují žádné látky jako rozpouštědla, změkčovadla, biocidy a konzervační prostředky a neuvolňují tak škodliviny do okolí. Váš dům tak zkrášlí a zároveň jsou bezpečné.

Moderní tepelněizolační materiály vyrobené z přírodních a obnovitelných zdrojů se do konceptu udržitelné výstavby také skvěle hodí. Volba izolace z kamenné vlny představuje nejen ekologické rozhodnutí, ale zároveň zajišťuje i bezpečnost a akustický komfort pro obyvatele. Kamenná vlna je nehořlavá, je odolná proti ohni, zabraňuje šíření požáru a v případě požáru nedochází k uvolňování velkého množství toxických zplodin, jako je tomu u jiných materiálů.

Pokud jde o omítky, doporučují se ekologické minerální omítky, které po zaschnutí vytvářejí trvanlivou paropropustnou vrstvu podporující zdravé mikroklima v místnostech. Ve starších domech se často setkáváme s podlahami z přírodního dřeva (z parket nebo prken), které lze například zrekonstruovat pomocí polyuretanových laků na vodní bázi, které jsou šetrnější k životnímu prostředí než laky na bázi rozpouštědel a neškodí tolik zdraví.

Při nákupu stavebních a dokončovacích materiálů je třeba věnovat pozornost nejen jejich kvalitě, ale i ekologickým prohlášením a emisním dokumentům výrobků. V tomto ohledu pomohou ekoznačky a certifikáty, které jsou ukazatelem toho, že výrobci dbají o životní prostředí. Trendem posledních let je stále větší obliba dřeva. Výše uvedená kritéria však nesplňuje pouze dřevo. Mezi ekologické materiály patří také konopné vlákno, bambus, sláma, kámen a dokonce i perlit. Pokud se při svém výběru rozhodnete pro nepřírodní materiál, vždy vybírejte materiál s ekocertifikátem, environmentálním prohlášením o výrobku a podobnými dokumenty, které prokazují péči výrobce o životní prostředí během výroby i přepravy výrobku.

renovace domu

 

Jak v roce 2024 plánovat a sestavovat rozpočet rekonstrukce?

Plánování renovace a sestavování rozpočtu by mělo být dělané precizně, abyste prostředky vynaložili nejen efektivně, ale i hospodárně. Zásadním krokem je určit si, jaké práce se musí provést a kolik budou reálně stát. Je důležité začít podrobným posouzením stávajícího stavu domu, který vám odhalí nejnaléhavější renovační práce. Před zahájením izolačních prací se doporučuje udělat termovizi vnější obálky domu. Ta umožní přesně lokalizovat místa, kde dochází ke vzniku tepelných mostů a zbytečnému úniku tepla, což je nezbytné pro zlepšení energetické účinnosti.

Následně je třeba vypracovat podrobný plán akcí, který zohlední současný stav budovy. Do plánování rozpočtu je důležité zahrnout i rezervu pro případné dodatečné náklady, které se většinou při renovacích objeví a mohou z finančního hlediska představovat v budoucnu problém. Zásadní je výběr správných dodavatelů – doporučujeme zohlednit jejich zkušenosti, reference a ceny nabízených služeb. Získání několika nabídek umožní porovnat ceny a rozsah služeb.

Důležitou roli při rozhodování hraje i to, zda rekonstruujeme byt, nebo dům pro sebe, nebo kvůli následnému pronájmu. U pronájmu se většinou plánuje nižší rozpočet a šetří se na zvolených materiálech. Nicméně je potřeba si uvědomit, že úspora peněz při použití nekvalitních materiálů může být v budoucnu spojená s vyššími náklady kvůli častým opravám. Důležité je také zohlednit životní fázi rodiny. Například pokud máte malé děti, není potřeba kupovat luxusní a drahé materiály a vybavení, rozhodně ale nešetřete na rozhodnutích týkajících se zdraví a bezpečnosti. Pokud očekáváte, že počet členů vaší domácnosti poroste případně, že vaše děti za chvíli „vylétnou z hnízda“, zvažte například změnu rozvržení místností, případně změnu jejich funkce.

Pokud vás omezuje čas a nejste schopní práce dělat svépomocí, přenechte je odborníkům. Ne vždy to musí být spojené s vyššími náklady. Jednodušší řešení, nebo správná volba materiálů mohou práci urychlit. Například volbou parket nebo laminátové podlahy místo kamenné nebo keramické dlažby se vyhnete nutnosti najmout si na tuto práci profesionály. Zvažte i jiné náklady, které jsou s renovací spojené, jako je nutnost náhradního místa k bydlení, změna organizace rodinného života a vliv rekonstrukce na psychiku.

renovace domu

 

Proč zahrnout v roce 2024 do rekonstrukce i technologie chytré domácnosti?

Integrace technologií chytré domácnosti do renovace v roce 2024 bude hrát klíčovou roli pro zvýšení energetické efektivnosti a komfortu bydlení. Doplnění stávajícího topného systému o termostaty připojené k podlahovému vytápění, nebo k termostatickým hlavicím na radiátorech, umožní přesnou regulaci teploty v jednotlivých místnostech. Součástí moderních řídicích systémů je často mobilní aplikace, ve které lze nastavit harmonogram snižování, nebo zvyšování teploty a dají se do ní napojit i externí čidla, která zajistí, aby se vytápění zapínalo pouze v případě potřeby. Takové nastavení výrazně sníží náklady na spotřebu energií.

Dalším důležitým prvkem domácí automatizace je inteligentní osvětlení. Automatizace osvětlení, zejména v kombinaci s pohybovými čidly, umožňuje zapnout světla pouze tehdy, když jsou skutečně potřeba, což snižuje spotřebu energie, zejména v průchozích prostorech, jako jsou chodby nebo schodiště.

Důležitým prvkem jsou také LED žárovky, které jsou výrazně energeticky úspornější než klasické žárovky. Systémy řízení spotřeby energie navíc umožňují sledovat a optimalizovat spotřebu energie v celém domě.

Všechny tyto aspekty renovace domů v roce 2024 ukazují, že směřujeme k vědomějšímu, ekologičtějšímu a technologicky pokročilejšímu přístupu k bydlení. To, co bylo dříve charakteristické pro luxusní domy, se nyní stává dostupné i pro širokou veřejnost. Přijetím těchto moderních řešení můžeme vytvořit nejen pohodlnější a energeticky úspornější domovy, ale také přispět k zachování našeho životního prostředí pro budoucí generace. Renovace domů v roce 2024 tak představuje nejen investici do estetiky a funkčnosti, ale také krok směrem k udržitelné budoucnosti, ve které může být každý dům inteligentní a zároveň šetrný k životnímu prostředí.