Jak se liší vlastnosti kamenné minerální vlny v souvislosti s orientací vláken?
Materiály

Jak se liší vlastnosti kamenné minerální vlny v souvislosti s orientací vláken?

Michal Doležel minut čtení

Tepelně-izolační desky z minerální vlny mohou mít podélnou nebo kolmou orientaci vláken. Právě orientace malých vláken vzniklých roztavením kamene je jedním ze zásadních faktorů, které určují mechanické a izolační vlastnosti výsledné desky. Desky s podélnou orientací vláken lépe izolují, kolmá vlákna zase zajišťují lepší mechanické vlastnosti výsledného materiálu.

Desky z kamenné minerální vlny s podélnou orientací vláken

Desky z minerální vlny, jejichž vlákna jsou orientována podélně (v přibližně rovnoběžném směru se stěnou, na níž se aplikují), jako jsou třeba ROCKWOOL FRONTROCK S nebo ROCKWOOL FRONTROCK PLUS, mají výborné tepelně-izolační vlastnosti. Hodí se tedy hlavně tam, kde potřebujete zateplit dům s co nejvyšším efektem. Právě v kontaktním zateplení domů se tento druh materiálu nejvíce používá.

FRONTROCK PLUS

Panely FRONTROCK PLUS jsou určeny pro tepelnou a akustickou izolaci vnějších stěn v systému ETICS. Desky mají tloušťku 100 až 200 mm a jednotnou velikost 1000 x 600 mm.

Více informací

Desky s podélnou orientací vláken je možné lepit a kotvit na dostatečně nosný a pevný podklad. Tyto desky se také nemusejí lepit celoplošně, ale jen v bodech a po obvodu v kombinaci s mechanickým kotvením k podkladu.

Kamenná vlna s kolmou orientací vláken

Kolmá orientace vláken zvyšuje hlavně mechanická odolnost celé izolační desky. Desky s kolmými vlákny mají sice oproti těm s vlákny podélnými asi o maličko vyšší součinitel tepelné vodivosti, mírně horší tepelné vlastnosti jsou ovšem vyváženy dalšími výhodami. Tou největší je dobrá pevnost v tlaku, díky které je možné zateplenou stěnu dále obkládat třeba keramickými dlaždicemi. Je však nutné dodržet podmínky pro aplikaci těžkého obkladu.

Desky s kolmou orientací vláken, jako je třeba ROCKWOOL FRONTROCK L, se na podklad lepí celoplošně. V některých případech je navíc není potřeba jakkoliv dále mechanicky kotvit k podkladu. Těmito deskami se též lépe zateplují různé zaoblené povrchy, obloukové stěny nebo stropy.

FRONTROCK L

Lamelová deska z kamenné vlny s kolmou orientací vláken k povrchu desky. Je určena pro použití ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).

Více informací

Kterou desku zvolit?

Volba druhu tepelně-izolačních desek z minerální vlny závisí především na požadavcích konkrétního projektu a na místních podmínkách. V každém případě však oba druhy desek vedle vlastností specifických pro danou orientaci vláken poskytují i ostatní důležité výhody minerální vlny. Především jsou nehořlavé a velmi dobře prodyšné pro vodní páru. Minerální vlna v neposlední řadě rovněž slouží jako výborný zvukový izolant.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *