Použití nehořlavého zateplení
Materiály

Kde je nutné používat nehořlavou tepelnou izolaci?

Michal Doležel minut čtení

Jednou z hlavních výhod tepelných izolací na bázi kamenné vlny je kromě prodyšnosti také nehořlavost. Díky tomu je kamenná vlna vhodná i pro zateplování výškových domů a dalších budov, u nichž je nutné respektovat požárně-bezpečnostní legislativu a příslušné normy. Ale nejde jen o velké budovy, zateplení nehořlavou izolací ocení i drobní stavebníci a majitelé rodinných domů.

Stavební a tepelně-izolační materiály z kamenné vlny jsou nehořlavé s udávanou třídou reakce na oheň A1. Ve škále tříd reakcí na oheň jde o nejlepší hodnotu. Materiály spadající do třídy A1 nehoří a nijak nepřispívají k rozvoji a šíření požáru. Vlákna z kamenné vlny odolávají teplotám až 1 000 °C. Pro srovnání: běžný expandovaný pěnový polystyren (EPS) má třídu reakce na oheň E, jedná se tedy o materiál, který přispívá k vývinu požáru.

nehořlavá tepelná izolace

Budovy musejí splňovat požadavky požární bezpečnosti dané legislativou. Cílem je zabránit anebo omezit šíření požáru po fasádě budovy. Požadavky na izolace fasád řeší norma ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Desky z minerální vlny je možné jako kontaktní zateplovací materiál použít jak u vysokých budov, tak i v případě malých rodinných domů.

Zateplení výškových budov

V případě budov s požární výškou nad 22,5 m je nutné pro celý kontaktní zateplovací systém použít nehořlavý materiál s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. Norma tedy vyžaduje, aby celá fasáda takového domu byla zateplena deskami z minerální vlny. Lze využít například desky z nehořlavé kamenné vlny pro kontaktní zateplení ROCKWOOL FRONTROCK S.

Volnější pravidla jsou u nižších domů s požární výškou od 12 do 22,5 m. Zde je možné v rámci kontaktního zateplovacího systému použít tepelnou izolaci s nižšími třídami reakce na oheň. Nehořlavý materiál s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální vlna) musí být povinně použit v protipožárních pruzích o šířce 900 mm nad každým podlažím (nad okny) a pruhy stejné minimální šířky musejí rovněž oddělovat fasády sousedních domů. Norma také specifikuje použití protipožárních bariér v případě únikových cest, okolo vchodových dveří i oken do prostorů schodišť a okolí markýz a různých střešních přesahů, elektrických zařízení, vyústění vzduchotechnických zařízení a podobně. I zde musí být v předepsaném rozsahu použita nehořlavá minerální vlna.

Více druhů tepelných izolací na fasádě bývá problematické

Střídání různých tepelně-izolačních materiálů na fasádě může zkomplikovat samotnou realizaci zateplení. Nejběžněji používané materiály pro zateplení fasády – pěnový polystyren a minerální vlna – mají rozdílné rozměry i vlastnosti, rozdílný předepsaný způsob kotvení a tak dále. Střídáním zateplovacích materiálů se navíc vytvoří rozdílný podklad pro nanesení omítky a jejich rozdílná prodyšnost může mít za následek prokreslování desek na fasádě.

Těmto komplikacím je možné předejít použitím celoplošného zateplení nehořlavým materiálem – tedy nejen formou protipožárních pruhů. Volba celoplošného nehořlavého zateplení přináší vyšší bezpečnost a usnadní samotné provedení zateplení.

Zateplení nižších a rodinných domů

V případě domů s požární výškou do 12 metrů je potřeba dodržet zateplení soklu nehořlavou izolací. Celý kontaktní zateplovací systém musí splňovat podmínky třídy reakce na oheň B, přičemž samotná tepelná izolace musí mít třídu reakce na oheň alespoň E. V případě rodinných domů se zateplení soklu nehořlavou izolací dodržet nemusí. Totéž platí pro jednopodlažní budovy.

Kontaktní zateplení rodinných domů

I přesto, že při zateplení běžných rodinných domů po vás požární norma použití nehořlavé minerální izolace nepožaduje, má její aplikace i v případě rodinných domů řadu výhod. Kromě nehořlavosti je navíc prodyšná a díky tomu ze stěny dobře odvádí případnou vlhkost. Minerální vlna má též výborné akustické parametry. Díky svým vlastnostem tento materiál dokáže nejen snížit energetickou náročnost stavby, ale také zvýšit celkový obytný komfort i hodnotu celého domu.

 

Existují nějaké normy, které upravují, jaký materiál pro izolaci použít?
V případě budov s požární výškou nad 22,5 m je nutné pro celý kontaktní zateplovací systém použít nehořlavý materiál s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. Norma tedy vyžaduje, aby celá fasáda takového domu byla zateplena deskami z minerální vlny. U nižších domů s požární výškou od 12 do 22,5 m je možné použít tepelnou izolaci s nižšími třídami reakce na oheň, ale nehořlavý materiál s třídou reakce A1 nebo A2 musí být povinně použitý v protipožárních pruzích o šířce 900 mm nad každým podlažím (nad okny) a pruhy stejné minimální šířky musí oddělovat i fasády sousedních domů.
Je tedy vhodné na fasádě použít více druhů izolací?
Střídání různých tepelně-izolačních materiálů může zkomplikovat samotné zateplení. Různé materiály mají rozdílné rozměry, vlastnosti i předepsaný způsob kotvení. Střídáním zateplovacích materiálů může způsobit rozdílnou prodyšnost a rozdílný podklad pro nanesení omítky.
Jaké jsou výhody izolace z kamenné vlny?
Kromě skvělých akustických a tepelných parametrů je izolace z kamenné vlny také prodyšná a hlavně nehořlavá. Díky tomu je kamenná vlna vhodná i pro zateplení výškových domů a dalších budov, u kterých je nutné respektovat požárně-bezpečnostní legislativu a příslušné normy. Kvality kamenné vlny ale ocení i vlastníci rodinných domů a jiných staveb.
Co znamená, že je izolace nehořlavá?
Nehořlavé stavební a tepelně-izolační materiály z kamenné vlny mají udávanou třídu reakce na oheň A1, což je nejlepší možná hodnota, kterou lze dosáhout. Materiály nehoří a nijak nepřispívají k rozvoji a šíření požáru. Odolávají teplotám až 1000 °C. Pro srovnání běžný expandovaný pěnový polystyren (EPS) má třídu reakce na oheň E. Přispívá k rozvoji požáru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *