Zateplení domu a životní prostředí
Materiály

Které materiály pro zateplování domů nejméně zatěžují životní prostředí?

Michal Doležel minut čtení

Ve výběru materiálu pro zateplení domu může hrát velkou roli také jeho ekologická šetrnost. Stavební materiál s nízkými dopady za životní prostředí, by měl být vyrobený z ekologicky nezávadných surovin a měl by být také dobře recyklovatelný. Obě tyto podmínky splňuje mimo jiné i minerální vlna.
zateplení domů - ekologie
Při hodnocení ekologické šetrnosti materiálů je nutné brát v úvahu, jaké suroviny byly použity při jeho výrobě, jaký má materiál obsah takzvané šedé energie a jak dobře či špatně je po skončení své životnosti znovupoužitelný nebo recyklovatelný.

Šedá energie stavebních materiálů

Jako šedá energie se označuje energie potřebná pro výrobu, dopravu a likvidaci stavebního materiálu, z něhož je dům postaven. Dobře to ilustruje třeba srovnání cementu a dřeva. Zatímco v případě cementu bylo nutné nejdříve vytěžit suroviny a z těch energeticky náročným procesem vyrobit finální produkt, dřevo vyrostlo v lese a výroba dřevěných stavebních materiálů je energeticky méně náročná. Stavební materiály na bázi cementu mají tedy vyšší podíl šedé energie než materiály založené na dřevě.

A proč vůbec o šedé energii mluvíme? Dříve byl podíl této energie v domě poměrně malý ve srovnání s tím, co dům během své životnosti spotřeboval na vytápění. U nízkoenergetických a pasivních domů to už zanedbatelné není – uvádí se, že šedá energie stavebních materiálů tvoří 10 až 30 % energetické spotřeby domu za 50 let. Její význam tedy v celkové „energetické bilanci“ stavebnictví roste.

Možnosti recyklace

Velmi důležitá je z ekologického hlediska možnost recyklace stavebního materiálu. I zde vítězí přírodní produkty na bázi dřeva nebo rostlinných vláken (juta, konopí), které lze třeba kompostovat. Mezi dobře recyklovatelné materiály lze však zařadit i minerální vlnu nebo polystyren. Minerální vlna je dobře zpracovatelný materiál, z něhož lze opětovným tavením vyrobit nové produkty. Podobně také polystyren patří k těm plastům, které lze velmi dobře dále zpracovávat.

Minerální vlna a životní prostředí

Zatímco hlavní vstupní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je ropa, minerální vlna je vyrobena z běžně dostupného čediče nebo dalších vyvřelých hornin. Výsledný materiál je inertní a lze jej bez problémů skládkovat či recyklovat. Výroba minerální vlny se vyznačuje jen velmi nízkým podílem odpadů, zbytky při výrobě minerální vlny lze snadno opět roztavit a přeměnit na finální produkt. Díky tomu můžeme minerální vlnu zařadit mezi ekologicky šetrnější materiály.

Jedinou nevýhodou tohoto materiálu tak zůstává vyšší podíl šedé energie. Ten je ale srovnatelný i s dalšími stavebními materiály s výjimkou těch opravdu přírodních. Šedou energii je navíc nutné brát v kontextu celé stavby. Například dřevostavba s tepelnou izolací z minerální vlny má určitě menší celkový podíl zabudované šedé energie než běžný zděný dům z cihel a betonu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *