Cena tepelné izolace fasády: komplexní porovnání materiálů a nákladů na zateplení - BYDLENÍ VE VATĚ
Realizace

Porovnání cen a materiálů pro zateplení fasády

Damian Czernik 8 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Proč zateplit fasádu?

Jaké různé izolační materiály se dají pro izolaci fasády použít?

Jaké jsou výhody a nevýhody různých izolací?

Jaká je cena za zateplení fasády?

Zateplení fasády přináší řadu výhod, které se promítají do komfortu a kvality života obyvatel domu a mají i pozitivní dopad na životní prostředí. Zvýšení energetické účinnosti domu a snížení nákladů na vytápění a klimatizaci vede nejen ke snížení emisí a smogu, ale zároveň zvyšuje i hodnotu nemovitosti. V tomto článku se blíže podíváme na možnosti zateplení fasády a probereme různé dostupné izolační materiály. Také probereme klíčové finanční aspekty zateplení různými izolačními materiály.

Proč se vyplatí izolace fasády?

Tepelná izolace fasády přináší energetické a finanční úspory. Investicí do izolačních materiálů jako jsou polystyren, kamenná vlna, skelná vata, nebo například PUR pěna zlepšíte nejen energetickou účinnost domu, ale pomůžete zlepšit i kvalitu bydlení.  Správně zateplená budova je odolnější vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám, je méně náchylná ke vzniku plísní a hub a zároveň udržuje stabilní tepelné podmínky uvnitř domu, což přímo snižuje náklady na vytápění a chlazení.

Přínosy zateplení, které souvisí s úsporou nákladů, jsou rozhodně nevyvratitelným argumentem. Zateplení fasády je klíčové i z hlediska ochrany zdraví obyvatel. Výzkumy ukazují, že zdravé bydlení je tvořené 5 pilíři, mezi které patří vzduch, akustika, teplo, světlo a psychická pohoda. To znamená, že stavět by se měly takové domy, ve kterých dochází k neustálé výměně čerstvého vzduchu, tlumí se hluk jak zevnitř, tak z venku, dá se v nich udržovat příjemná teplota a jsou dostatečně a správně osvětlené. Vhodně navržené a provedené zateplení fasády umožňuje vytvořit dům, který je nejen energeticky úsporný, ale také přátelský ke svým obyvatelům a životnímu prostředí.

Izolační materiály pro zateplení fasád

Na trhu existuje několik různých izolačních materiálů. Každý má své specifické vlastnosti a výhody. Pokud se budete rozhodovat, jakou izolaci pro zateplení si vybrat, porovnejte zejména jejich tepelněizolační, akustické, paropropustné a nehořlavé vlastnosti a tvarovou stálost.

Mezi nejčastěji používané izolační materiály pro zateplení patří polystyren, který je ceněný pro své tepelně izolační vlastnosti, lehkost a odolnost proti vlhkosti. Běžně se používají desky o tloušťce 15 až 20 cm, které dokáží dům chránit proti horku i mrazu a zároveň jsou i ekonomicky výhodným řešením. Nevýhodou je hořlavost materiálu a neprodyšnost. Polystyren se používá především pro izolaci dvouvrstvých konstrukcí stěn.

Minerální vlna, mezi kterou řadíme buď skelnou, nebo kamennou vlnu, je izolační materiál, který je přírodní a zanechává menší uhlíkovou stopu než polystyren. Oproti polystyrenu má navíc vyšší objemovou hmotnost, je akustická, tlumí hluk a vytváří klidné a tiché prostředí a je paropropustná, nepodporuje tvorbu plísní a hub. Díky své pružnosti dokáže těsně přilnout k zateplované konstrukci, čímž se snižuje riziko vzniku tepelných mostů.

Důležitým aspektem porovnání izolací je i jejich nehořlavost. Na trhu najdete izolace jak s nejvyšší třídou reakce na oheň – A1, tak i s nejnižší – E nebo F. Izolační materiály třídy E nebo F jsou ty, které bohužel nezaručují žádnou ochranu proti požáru, naopak se výrazně podílejí na jeho šíření. Zároveň jsou kouřotvorné – uvolňují poměrně velké množství hustého toxického kouře. Kamenná vlna i skelná vata jsou nehořlavé, v případě požáru nehoří a nepřispívají k jeho rozvoji. Kamenná vlna, navíc oproti skelné vlně, odolává teplotám vyšším než 1000 °C, u skelné vaty je to 450 °C.  Minerální vlna se prodává ve formě desek, rolí, i granulátu, který je vhodný pro zateplení strojním foukáním a snadno se dostane i do těžce přístupných míst.

PUR pěna, známá také jako polyuretanová pěna, je dalším materiálem, který při výběru izolace připadá v úvahu. PUR pěna se nanáší stříkáním a snadno se přizpůsobuje různým povrchům a tvarům. Má vysokou mechanickou pevnost a odolnost proti stlačení a zároveň je lehká a odolná proti vlhkosti. Polyuretanová pěna funguje efektivně při extrémních teplotách, a to jak velmi nízkých, tak vysokých. Je však třeba poznamenat, že v případě, že je potřeba ji odstranit, nebo vyměnit, je tento proces komplikovaný. Její aplikaci musí provádět pouze firmy se specializovaným vybavením a znalostmi. Kromě toho se polyuretanová pěna řadí mezi hořlavé materiály (třída reakce na oheň E), což může být nevýhodou, zejména v kontextu požární bezpečnosti budovy. Z hlediska životního prostředí se jedná o materiál, který vzniká chemickou reakcí a nedá se snadno recyklovat.

Výše uvedené srovnání izolačních materiálů jako jsou polystyren, minerální vlna a polyuretanová pěna, umožňuje zvážit výhody a nevýhody každého materiálu. Při výběru izolace je potřeba si uvědomit, že každá budova je originál a potřebuje individuální zvážení.

Pokud stavíte, nebo rekonstruujete dům, měli byste se snažit, aby vaše stavba byla nejen energeticky účinná, ale i paropropustná, akustická a požárně bezpečná. Zejména v dnešní době, kdy se na střechy domů instaluje fotovoltaika.

Analýza nákladů: Kolik stojí zateplení fasády?

Zateplení fasády polystyrénem, nebo minerální vlnou probíhá nejčastěji kontaktně tzv. kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Při této metodě se izolační materiál umisťuje na vnější stranu budovy, jejíž povrch musí být rovný a zbavený nečistot a prachu. Desky se na stěny lepí pomocí lepidla a přichytí hmoždinkami. Na povrch izolačních desek se nanáší speciální lepidlo pro připevnění armovací sítě. Nakonec se nanáší fasádní omítka, která jednak chrání izolační desky proti poškození a jednak tvoří i estetický prvek domu.

Méně častým je u rodinných domů provětrávané zateplení fasády. Minerální vlna (skelná či kamenná vata) se v tomto případě k nosné konstrukci nelepí, ale vkládá se mezi rošty. Mezi izolačním materiálem a vnější vrstvou (fasádou) vzniká vzduchová mezera, díky které se spolehlivě odvádí vzlínající vlhkost.

Předpokládané náklady na tepelnou izolaci rodinného domu závisí na různých faktorech, jako je způsob provedení zateplení, rozměr vnějších stěn domu, tloušťka izolace a celkový stav zateplovaných stěn.

Cena samotné izolace představuje pouze asi třetinu, případně čtvrtinu z celkových nákladů na zateplení fasády. Nejvyšší položkou při zateplení fasády je cena práce a dalších materiálů potřebných k realizaci zateplení – lepidlo, penetrace, výztužná síťka a omítka. K nákladům na zateplení je potřeba započítat i cenu za zpracování projektu, pronájem lešení, práce související s oplechováním, úpravou hromosvodu apod.

Při volbě systému zateplení je třeba porovnávat ceny celého zateplovacího systému včetně práce, a ne pouze cenu samotného izolačního materiálu.

Vhodnou izolaci je třeba vybírat nejenom dle ceny, ale především dle užitných vlastností a benefitů, které daná izolace přinese: nehořlavost, akustické a tepelněizolační vlastnosti.

 

Závěr – porovnání účinnosti a odolnosti různých izolačních materiálů

Kamenná vlna je, díky své nehořlavosti (třída reakce na oheň A1) a odolnosti vůči vysokým teplotám, ideálním řešením pro zlepšení požární odolnosti budov. Výborně se hodí i pro zateplení dřevěných nebo ocelových konstrukcí. Zlepšuje akustiku domu a je paropropustným materiálem odolným proti poškození – nesmršťuje se, ani nemění svůj tvar. Je stálá.

Polystyren se díky své odolnosti proti vlhkosti často volí pro izolaci míst, která jsou vystavená kontaktu s vodou, jako jsou základy domu, sklepy, balkony nebo terasy.

Polyuretanové desky (PUR) jsou dalším materiálem, který se na trhu objevuje. Předností mohou být tepelně izolační vlastnosti. Nicméně, na rozdíl od kamenné vlny, jsou PUR desky hořlavým materiálem, což snižuje požární bezpečnost domu.

To, zda zvolit polystyren, minerální vlnu, nebo PUR desky, by tedy mělo záležet na specifických potřebách domu a podmínkách, za kterých se bude izolační materiál používat.

Často se rozhodujeme jen podle ceny. Při výběru izolačního materiálu by ale cena neměla být rozhodujícím kritériem. Například při výběru minerální vlny získáváte kromě tepelněizolačních vlastností řadu dalších výhod. Především se jedná o trvanlivou izolaci, která vydrží mnoho let a není ji potřeba časem vyměňovat. Kamenná vlna si zachovává své izolační vlastnosti prokazatelně po dobu minimálně 60 let. Nemění svůj tvar a nezmenšuje se. Díky tomu dochází k eliminaci tepelných mostů po celou dobu životnosti budovy.

Kromě toho kamenná vlna zároveň zlepšuje akustiku budovy (díky své struktuře skvěle pohlcuje zvuky) a jako nehořlavý materiál významně přispívá k zvýšení požární bezpečnosti budovy a požární odolnosti systémových konstrukcí.