Co je to blower-door test
Bydlení

Blower-door test: zkouška těsnosti a kvalitního provedení staveb

Michal Doležel minut čtení

U moderních nízkoenergetických a pasivních staveb je důležitá jejich vzduchotěsnost. Různými netěsnostmi v konstrukci totiž může unikat překvapivě velké množství tepla. Ať už máte dřevostavbu zateplenou minerální vlnou, nebo zděný domek s kontaktním zateplením, vzduchotěsnost stavby vám ověří takzvaný blower-door test.

Minimální průvzdušnost je jedním ze základních požadavků na kvalitní nízkoenergetickou a pasivní stavbu. Vzduchotěsnost totiž velmi ovlivňuje výsledné energetické nároky stavby. Zjednodušeně řečeno jde o to, aby nám z domu co nejméně unikal teplý vzduch, a čím lépe stavbu utěsníme, tím menší budou náklady na její vytápění. Z toho důvodu se například u dřevostaveb tepelně izolovaných prodyšnou minerální vlnou užívají různé těsnicí folie a všechny instalační spáry a prostupy se zalepují těsnicími páskami.

Blower

Právě proto, že je vzduchotěsnost staveb tak důležitá, se obvykle po jejich dokončení provádí takzvaný blower-door test, který poskytne poměrně přesnou představu o tom, jak dobře je stavba utěsněna. Test je pak možné doplnit i dalšími zkouškami – například prohlédnutím domu termokamerou. To se hodí hlavně v případě, že blower-door test nedopadne dobře a ukáže velkou netěsnost stavby. Termokamera pak zobrazí místa, kudy z domu utíká teplý vzduch a která je nutné lépe utěsnit.

Jak se provádí blower-door test?

Blower-door test obvykle realizují specializované firmy. Provádí se tak, že se do některého z obvodových otvorů budovy – obvykle do dveří – umístí rám s osazeným regulovatelným ventilátorem, jenž je v rámu utěsněn plachtou. Odtud tedy pochází anglický název blower-door. Následně se připojí měřicí sondy, které zjišťují vnitřní a venkovní tlak vzduchu. Po zapnutí ventilátoru je v budově vytvářen přetlak nebo podtlak až do chvíle, kdy je mezi vnitřním a venkovním prostředím dosaženo rozdílu 50 Pa. Tento rozdíl přibližně odpovídá tlaku, který vyvíjí vítr o rychlosti 10 m/s a hodnota se označuje n50.

Následně se zjišťuje, jaký objem vzduchu projde přes konstrukci budovy za jednu hodinu a jaký je jeho podíl k celkovému vnitřnímu objemu stavby. Výsledkem je tedy bezrozměrné číslo menší než 1. Například hodnota 0,75 znamená, že za hodinu se při daném tlaku v domě vymění tři čtvrtiny vzduchu.

Kdy jsou výsledky testu v pořádku?

Jakých hodnot je při měření třeba dosáhnout? U nízkoenergetických domů, u nichž je spotřeba tepla na vytápění do 50 kWh/m.a, je potřeba hodnota průvzdušnosti okolo 1,5 maximálně do 1. Pasivní domy musejí splnit přísnější kritérium, požadovaná hranice průvzdušnosti je zde 0,6. Jen pro srovnání, u běžných starých domů se tato hodnota často pohybuje zhruba okolo 7 až 12.

Dobře utěsněná stavba potřebuje větrání

Nejspíš vás při čtení článku napadla otázka, jak je to v takto utěsněných novostavbách s větráním? I dobře zateplený a utěsněný dům potřebuje přísun čerstvého vzduchu. Ten obvykle zajišťuje aktivní větrací systém s rekuperací tepla, který se postará nejen o čerstvý vzduch v místnostech, ale také ještě více snižuje energetické nároky, a tím i náklady na vytápění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *