Organická rodinná vila El Palol
Bydlení

Tajemství stavby organické rodinné vily El Palol ve Španělsku

Akad. arch. Oldřich Hozman minut čtení

Co vytváří náš pocit z příjemného okolí? Může být moderní architektura zdravá pro člověka i pro přírodu? Jak může vstoupit duch místa do nově navrhované stavby? Na tyto otázky se pokusil dát odpověď architekt Oldřich Hozman při tvorbě organické rodinné vily v El Palol v severním Španělsku.  V následujících řádcích popsal, jak postupoval při stavbě domu.

Stavba se nachází v těsné blízkosti starého kláštera u řeky Fluvia, 9 km od Středozemního moře. Majitelé před patnácti lety zakoupili v okolí kolem 70 ha pozemků. Na většině z nich ekologicky hospodaří. Cílem projektu bylo proměnit starý areál kláštera a jeho okolí v biohotel s lázněmi za pomoci celostní architektury. Aby měla majitelka se svou rodinou vše pod dohledem, rozhodla se postavit si zde také svůj nový rodinný dům.

organická rodinná vila El Palol
Model domu a okolí. Dům je vidět v levém horním okraji

[simple-box nadpis=“Celostní architektura“ text=“Pomáhá člověku propojovat fyzické, duševní a duchovní oblasti. Obsahuje také propojení se zemskými silami. Ty byly v tomto projektu řešeny z takzvaného pohledu geomantie neboli „věštění ze sil země“. Vše, co člověk v krajině nově navrhuje, citlivě přizpůsobuje těmto silám.“]

Duševní propojení s pozemkem

Na počátku projektu jsem se věnoval tomu, aby se klientka mohla s pozemkem co nejlépe duševně a duchovně spojit. Sedmdesátihektarový pozemek jsme společně se členy její rodiny obešli. Šli jsme po hranicích pozemků postupně po dobu tří dnů. Většinou jsme šli mlčky. Během této cesty si přála a vnitřně se v imaginativních představách spojovala se svým budoucím záměrem. Od té doby znala svůj pozemek a každý jeho kout. Je s nimi vnitřně spojena a ví, jak vypadají všechna zákoutí a pole v okolí. Na nárožích pozemku pak klientka položila k původním nárožním kamenům nové.

 

[simple-box nadpis=“Nárožní kameny“ text=“Pokládání nárožních kamenů okolo pozemků i pokládání základních kamenů staveb patří ke starým zvykům, které se v souvislosti s místy a architekturou vždy opakovaly. Jsou to většinou slavnostní úkony nebo rituály, na které se člověk těší a potom na ně rád vzpomíná.“]

Modelace domu  

Úplně na začátku jsem pro klientku vyrobil krajinný model celého okolního území. Zahrnul jsem do něj i řeku a všechny okolní pole a louky, na nichž rodina hospodaří. Model jí pomohl uvědomit si charakter a ducha krajiny.  

organická rodinná vila El Palol
Krajinný model území

Atmosféru místa můžeme nazývat též jako genius loci. Je to vlastně ojedinělá, neopakovatelná a typická nálada každé lokality. Tak jako v přírodě vzniká vzhled místa dlouhodobým utvářejícím procesem, můžeme něco podobného zažívat i při tvorbě architektury.

Klientce a jejímu synovi jsem umožnil modelovat návrh domu do konkrétního architektonického modelu. Nabídl jsem jim, aby modelovali plastické formy, které budou odrážet charakter krajiny i jejich imaginativní představu. Jako architekt jsem je doprovázel, ale proces vznikání tvarů jsem na počátku co nejméně ovlivňoval. To, že zadavatelka dostala tak velkou důvěru a svobodu, jí dodávalo zdravé sebevědomí. Pracovala velmi radostně, tvořivě a živě. 

Modelování

Proces plastického utváření pomáhá zadavateli najít jeho představu o budoucím tvaru domu. Spojuje se tedy s jeho duchem i duší. Postupně, jak se modelování prohlubuje, přicházejí úplně nové tvarové podněty. Je to proces, který má pro člověka terapeutický účinek. Z tohoto procesu vyvstala budoucí forma celého domu.

organická rodinná vila El Palol
Model celého domu

Od modelu k architektonické studii

Po dokončení a odsouhlasení modelu byla vypracována architektonická studie. Potom byly měřítko i charakter domu ještě ověřeny zákresy do fotografií. Teprve následně začaly vznikat technické prováděcí výkresy.

organická rodinná vila El Palol
Pohled z jihu
organická rodinná vila El Palol
Přízemí
První patro 

Dům bez ostrých linií  

Zakulacené formy stěn i stropů byly navrženy proto, aby na člověka působily jemně a měkce. Majitelka si přála, aby na ní tvary domu psychicky netlačily a aby nebyly ostré.  I když je tvar domu náročný, díky propracované prováděcí dokumentaci mohly realizační firmy vyrobit i složité tvary. Realizace domu všechny bavila a majitelka byla velmi spokojena.

Během stavby jsem vykonával autorský dozor a společně se členy realizačního týmu dořešoval přímo na místě náročnější detaily stavby. Obtížné bylo technicky domyslet živě tvarovanou fasádu. Nakonec jsem se společně s týmem španělských a německých přírodních stavitelů přiklonil k několika vrstvám dřevěných lamel.Na ně byla nasponkována vrstva rohoží z kokosových vláken. Rohože slouží jako nosič vnější omítky. Ta je z místní hlíny a místního písku. Má tři vrstvy: první je čistě hliněná, druhá má 10% příměs vápna a třetí obsahuje 30 % vápna. Tak si fasáda zachovala barevný i materiálový charakter místních hlín a zůstala odolná proti dešťům.

Hliněné omítky udržují v domě příjemné mikroklima. Vzduch přirozeně obsahuje dostatek volných záporných iontů. Jejich vzniku pomáhají i dva otevřené krby a nedaleké jezírko vedle domu. 

Majitelé dům sami tvořili.
organická rodinná vila El Palol
Hliněné omítky

Inspirace feng shui  

Projekt byl inspirován základními principy feng shui. Mezi hlavní zásady feng shui patří velký a výrazný vstup a volný střed domu. Proto je vstupní hala tak prostorná a obsahuje i velké zatočené schodiště do prvního patra. Vchody, haly a schodiště jsou místa takřečeného „nádechu“ domu.  

Půdorysný tvar domu ovlivnil také požadavek harmonických proporcí. Hloubka a šířka domu je v poměru zlatého řezu 1 : 1,618. Půdorys domu je 16,6 x 10 m.

Kvůli teplému španělskému klimatu má dům zatravněnou zelenou střechu, jež absorbuje hodně letního tepla. Díky ní a rovněž přesahům střech se dům v létě uvnitř nepřehřívá.

Zelená střecha
Stinnou náladu nad jižní terasou v přízemí pomáhá vytvářet dřevěná pergola s popínavými rostlinami.

Podle principů feng shui kuchyně směřuje na východ, kde ji osvětluje ranní slunce. Kombinovaný sporák umožňuje topit dřevem a od sporáku vidět při vaření na vstupní dveře do kuchyně.

organická rodinná vila El Palol - interiér - kuchyně
Kuchyně

Vytápění  

Dům je přitápěn dvěma krby na dřevo. Hlavní vytápění je stěnové (sálavé). Ohřev vody pro topení i pro teplou užitkovou vodu zajišťuje kotel na dřevěné peletky doplněný solárními kolektory. Celý dům má vnitřní plochu obvodových stěn vyzděnou z nepálených cihel, což zajišťuje akumulaci tepla. V zimě se šetří energie na noční přitápění a během letního období je zase přes den v domě příjemný chládek.  

Zdravý dům z místních přírodních materiálů  

Dům v El Palol je z místních přírodních ekologických stavebních materiálů. Především ze dřeva z nedalekých Pyrenejí, místního kamene a z místní hlíny. Dům je energeticky úsporná nízkoenergetická dřevostavba.

Kameny pro podezdívky jsou sbírané na vlastním pozemku 100 metrů od břehu nedaleké řeky. Stavěly se z nich i místní vesnice.

Má celodřevěnou konstrukci ze smrkových dřevěných trámů. Konstrukce podlah a nosníky střechy jsou z desek z vrstveného masivního dřeva.

organická rodinná vila El Palol - stavba
Dřevěná konstrukce domu
organická rodinná vila El Palol - stavba
Dřevěné trámy

Dům je zateplen 40cm izolací z dřevovláknité vaty. Stěny jsou prodyšné, difuzně otevřené a zevnitř přizděné z nepálených cihel, které v domě zajišťují ustálenou vnitřní teplotu a regulují vzdušnou vlhkost. Veškeré vnitřní omítky jsou z místní hlíny. Fasádní obklady, okna, dveře a vnitřní podlahy jsou z dubového dřeva. Vše je napuštěno přírodním olejem.  

Interiér domu

organická rodinná vila El Palol - interiér
Na stavbě jsou použity tradiční řemeslné postupy, například vnitřní kamenné zdi jsou vytvořeny z rozštípnutých místních kamenů z břehů řek.
organická rodinná vila El Palol - interiér
V koupelnách byly použity voděodolné dekorativní omítky Tadelakt (takzvané marocké štuky).
organická rodinná vila El Palol - interiér
Koupelna pro hosty na severní straně domu. Tvary umyvadla a vany byly tvořeny společně s majitelkou.
organická rodinná vila El Palol - interiér
Schodiště je přikloněno ke vstupním dveřím a zvedá se do prvního patra. Podlahy klesají podle svažujícího se pozemku. Obraz na skle vznikl z inspirace majitelky pár dnů po nastěhování do domu.
organická rodinná vila El Palol - interiér
Ložnice v prvním patře je spojena s obývacím pokojem. Prostor na spaní je oddělitelný posuvným závěsem. Do prostoru proniká světlo zapadajícího slunce.

V celém domě se úžasně spí a regeneruje. Je to hlavně díky přírodním povrchům bez laků a bez plastů. V interiérech je cítit přírodní dřevo dubových podlah a občas, většinou navečer, vnikne do domu závan vůně moře…


Prohlédnout si můžete také celou realizaci domu nebo postup realizace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *