Energetický management ve vašem podnikání - BYDLENÍ VE VATĚ
Inspirace

Energetický management ve vašem podnikání

Eva Habrnálová minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Proč se vyplatí si udělat energetický audit

Co dělat, když chcete snížit spotřebu energie na provoz budovy?

Snížením nákladů nejenom ušetříte peníze, ale i pozitivně ovlivníte životní prostředí.

Energetickým auditem můžete zjistit, kde zbytečně plýtváte energií

Při plýtvání energiemi dochází ke zbytečnému vyhazování peněz. Stále více společností si uvědomuje ekonomické a enviromentální dopady nadměrné spotřeby energie. Věnují více pozornosti energetickým přehledům, auditu spotřeby a energetické účinnosti s cílem snížit své náklady a svůj dopad na životní prostředí.
Energie se spotřebovává bez ohledu na to, zda stavíte domy, vyrábíte automobily nebo zpracováváte ropu. Když se každá společnost bude podílet na odpovědném hospodaření s energiemi, může to mít obrovský pozitivní vliv jak na životní prostředí, tak i na vaši peněženku.

 

Co je to energetický management?

Vychází z energetického auditu, který ukazuje, kde a jak se ve vaší společnosti využívají energie. Zahrnuje v sobě analýzu spotřeby, návrhy pro optimalizaci aktuálních procesů a návrhy na úsporná opatření. Ukazuje, kde se v současnosti spotřebovává nejvíce energie a jestli se jedná o opodstatněnou spotřebu, nebo zbytečné plýtvání. Cílem energetického managementu je snížit výrobní náklady, chránit zdroje a životní prostředí, aniž by došlo k ohrožení výroby a fungování firmy.

Zdroje spotřeby se v různých odvětvích liší. U výrobních společností může energetický management zahrnout i informace o konkrétních strojích, které nadměrně spotřebovávají energie. Monitoruje se i množství odpadu ve výrobě. Nadbytečný odpad totiž zvyšuje množství celkově vynaložených zdrojů na vytvoření jednoho produktu.

U jiných typů firem zase zaměřuje pozornost na vytápění. Je důležité odhalit zejména místa, kde se mnohem více topí, než je potřeba.

Možná budete sami velmi překvapení, až objevíte, kde všude spotřebováváte mnohem více energií, než je nutné. Zjistíte, jak se dají významně snížit celkové náklady na režii, které společnost má.

Proč je energetický management důležitý?

Řízení spotřeby energií má významný dopad na naše zdraví a životní prostředí. Může zároveň podstatně snížit provozní náklady firem a zvýšit hodnotu nemovitostí. Jaké jsou hlavní výhody snížení spotřeby energií?:

1. Nižší spotřeba energií může snížit náklady

I menší podniky utratí každý rok desetitisíce korun za energie. Snížení těchto nákladů by mohlo zlepšit ziskovost vašeho podnikání. Existuje mnoho způsobů, jak snížit spotřebu energie. Od změny osvětlení až po vypínání zařízení – čím méně energie použijete, tím vyšší bude váš finální zisk. Energetický audit je dobrým způsobem, jak se dá spotřeba energií vyhodnotit. Dá vám pak dobré vodítko k tomu, jak ji snížit.

2. Nižší spotřeba energie šetří životní prostředí

Menší spotřeba energií pomáhá chránit životní prostředí. Udržitelná opatření v oblasti klimatu jsou opatření, která uspokojí potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena potřeba generací budoucích. Vzhledem k tomu, že současná spotřeba energie si neustále vybírá svou daň, je zásadní, aby se firmy podílely na ochraně životního prostředí nyní i v budoucnu.

3. Nižší spotřeba energie zlepšuje image vaší společnosti

Možná si myslíte, že nižší spotřeba energie nemá na vaši značku vliv, ale společnosti šetrné k životnímu prostředí jsou zákazníky často vnímány mnohem příznivěji. Jak povědomí o spotřebě energie roste, více zákazníků si raději volí firmy, které podnikají kroky vedoucí ke snížení dopadu na životní prostředí. Kromě toho, že snížíte vaše celkové náklady, můžete zlepšit i vaši reputaci a rozšířit zákaznickou základnu.

Co můžete udělat pro snížení spotřeby energie?

Energii nemůžete spravovat efektivně, dokud neznáte její přesné množství, které pro současné podnikání používáte. Jakýkoliv program pro správu energie začíná analýzou její aktuální spotřeby. Po dokončení analýzy určíte oblast energetické účinnosti a můžete snížit celkovou spotřebu energie. I když se může zdát, že největších úspor dosáhnete optimalizací výroby, často zjistíte, že velkým žroutem je kancelářský provoz a služby, kterým se obvykle nevěnuje až tak velká pozornost.

Budovy (komerční a obytné) tvoří přibližně 35 % celkové spotřeby energie v Evropě. Až 70 % jejich spotřeby navíc souvisí s vytápěním a klimatizací. Můžete se například zaměřit na konkrétní budovu, jejíž náklady na vytápění jsou mnohem vyšší než u jiných objektů, případně jít i více do hloubky a prozkoumat její jednotlivé oblasti. Náklady na vytápění těchto budov a jejich částí se dají snížit pomocí zateplení z nehořlavé a ekologické kamenné vlny.

Stejně tak i studie v Austrálii zjistila, že systémy HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace) spotřebovávají až 40 % celkové spotřeby energie budovy. Izolací a dalšími úpravami by se dala spotřeba razantně snížit, což by vedlo k zlepšení energetické účinnosti budovy.

Šetřete energii, šetřete peníze

Tím, jak společnosti čím dál více objevují finanční výhody energetického managementu, roste i jejich zájem o využívání možností pro snížení spotřeby energií. Důkladnou analýzou spotřeby energie ve firmě zjistíte, ve kterých oblastech můžete zlepšit energetickou účinnost. Pokud se do stejného procesu zapojí více firem, bude to mít i značný dopad na zlepšení životního prostředí.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *