Zateplení minerální vlnou
Materiály, Realizace

Minerální vlna v kontaktním zateplení fasád

Michal Doležel minut čtení

Nejčastější stavební technologií využívanou pro snížení energetické náročnosti domu je kontaktní zateplení fasády. Hlavní součástí fasádního zateplovacího systému jsou přitom desky z tepelně-izolačního materiálu nalepené a ukotvené k vnějším stěnám budovy. Právě v kontaktních zateplovacích systémech se díky svým unikátním vlastnostem široce uplatňuje minerální vlna.

Kontaktní zateplovací systém, který se také označuje zkratkou ETICS (External Thermal Insulation Composite System), tvoří několik vrstev materiálů aplikovaných na fasádu domu. Klíčovou složkou jsou přitom desky tepelné izolace, jež se lepí a kotví k podkladu. Izolační vrstva je pak překryta základní vrstvou ze stěrkové hmoty vyztužené skelnou síťovinou – perlinkou. Finální vrstvu pak většinou tvoří probarvená omítka. Kontaktní zateplení výrazně zlepšuje tepelně-fyzikální vlastnosti stěn domu. Snižují se tak náklady na vytápění, a naopak v horkých dnech se interiér budovy méně přehřívá.

Skladbu zateplovacího systému specifikuje projekt

Kontaktní zateplovací systém se instaluje na připravenou a očištěnou stěnu zbavenou velkých nerovností. Desky z tepelně-izolačního materiálu se na podklad lepí pomocí stavební lepicí hmoty a poté se ještě kotví speciálními talířovými hmoždinkami určenými pro použití v zateplovacích systémech. Počet a rozmístění hmoždinek specifikuje projekt.

Minerální vlna v kontaktním zateplení
Minerální vlna v kontaktním zateplení

Na přilepenou a ukotvenou izolaci se následně nanáší základní omítka. Tu obvykle tvoří dvě vrstvy omítkové hmoty a zmíněná perlinka. Finální vrstva zateplovacího systému může být tvořena silikátovou, akrylátovou nebo minerální omítkou, lze ji však obkládat i dalšími materiály.

Obecně se při realizaci kontaktního zateplení doporučuje dodržet projekt a nepodcenit přípravu podkladu. Důležité je zejména dobré očištění a zarovnání stěny. Nerovnosti větší než 2 cm by měly být buď vyplněny maltou, nebo obroušeny. Hodně nasákavý podklad je pak nutné upravit příslušným nátěrem. Při zateplování kontaktním systémem je také potřeba dodržovat technologickou kázeň a nekrátit všechny potřebné přestávky a lhůty.

Minerální vlna v systémech ETICS

Jako tepelná izolace se v kontaktních zateplovacích systémech používají desky z bílého i šedého pěnového polystyrenu, materiály na bázi PIR (polyisokyanurát) a též právě i desky z minerální vlny. Minerální vlna je nehořlavá (má třídu reakce na oheň A1) a díky tomu je její použití v kontaktním zateplení nutné zejména u výškových budov. Nejde ale jen o vícepatrové domy a požární předpisy, výhod tohoto materiálu můžete využít při zateplení v podstatě jakékoli stavby – rodinného domu, garáže nebo třeba chaty.

Desky z minerální vlny jsou prostupné pro vodní páru a zateplovanou stěnu neuzavřou. Obecně však platí, že kontaktní zateplení lze realizovat pouze na suché zdivo. V opačném případě je nutné vlhké stěny pomocí odpovídajícího technologického postupu nejdříve vysušit či v případě jen mírné vlhkosti zdiva zvolit zateplení s provětrávanou fasádou. Velkou přidanou hodnotou minerální vlny v kontaktním zateplení je rovněž i dobrý akustický útlum. To se hodí třeba při zateplování objektů v rušných ulicích.

Pro kontaktní zateplování se hodí zejména tužší desky s podélnou orientací vláken, jako je například ROCKWOOL FRONTROCK S. Lze ale využít i technicky pokročilejších materiálů, které v sobě kombinují rozdílné tuhosti minerální vlny. Díky tomu může mít deska dobré tepelně-izolační parametry, ale zároveň i výborné mechanické vlastnosti. Například deska FRONTROCK MAX E je složena ze dvou vrstev. Měkká vnitřní část dobře přilne k podkladové stěně a vyrovná případné drobné nerovnosti, tuhá vnější vrstva pak zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a kvalitní ukotvení celého zateplovacího systému.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *