Minerální vlna ve skladbě podlah
Realizace

Materiály z minerální vlny ve skladbě podlah

Michal Doležel minut čtení

Úkolem kvalitní skladby podlah je interiér domu nejen dobře tepelně izolovat od základové či stropní konstrukce, ale také nabídnout dobrou neprůzvučnost. Podívejme se, jak je možné realizovat podlahu s využitím materiálů na bázi minerální vlny.

Desky z minerální vlny se v konstrukcích podlah uplatňují jako tepelná a zvuková izolace. V případě zvukové izolace jde hlavně o tlumení kročejového hluku, který může být problematický zejména u konstrukcí stropů z monolitického betonu a u některých dřevostaveb. Ve všech těchto případech mohou desky z minerální vlny díky svým fyzikálním vlastnostem (nízký součinitel tepelné vodivosti a dobrá zvuková pohltivost) výrazně přispět k tepelnému a zvukovému komfortu interiéru.

Plovoucí podlahy na stropní nebo základové desce

Desky z minerální vlny se uplatňují jako zvukově izolační materiál, který zlepšuje kročejovou neprůzvučnost podlahy. Ta je v takovém případě obvykle tvořena speciálními akustickými deskami (například Steprock HD), na nichž je umístěna roznášecí vrstva. Ta může být betonová, anhydritová nebo třeba složená ze dvou OSB desek. Součástí takové skladby podlahy jsou rovněž separační vrstvy folie a okrajový pásek, který celé souvrství odděluje od stěny. Na roznášecí vrstvu se pak umísťuje podlahová krytina.

STEPROCK HD

Deska z kamenné vlny je určena pro stavební tepelné a akustické izolace lehkých plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové neprůzvučnosti.

Více informací

 

Skladby podlah mohou být různé v závislosti na tom, jakou po podlaze požadujete únosnost. Přesná skladba celé podlahy a tloušťka roznášecí vrstvy i její armování bývá specifikováno v projektu. Plovoucí podlahy se obvykle realizují jako lehké nebo těžké, zpravidla s únosností do 250 kg/m2. Akustické plovoucí podlahy provedené systémem AKUFLOOR jsou pak vhodné pro zatížení do 350 kg/m2. V případě těžké podlahy s vyšším požadavkem na zatížení, kde roznášecí vrstvu tvoří litá anhydritová vrstva nebo armovaná betonová deska, je nutné použít akustickou desku s odpovídajícími parametry – obvykle Steprock HD4F. Tuto kročejovou izolaci lze využít pro podlahy s plošným zatížením do 400 kg/m2 za předpokladu dodržení podmínek pro skladbu a realizaci podlah.

skladba podlahy

Podlaha na polštářích

Hlavně u rekonstrukcí starších bytových i rodinných domů se často potkáte s dřevěnou podlahou vybudovanou na násypu škváry nebo strusky, který je umístěn na záklopu stropní trámové konstrukce. Taková podlaha se skládá z průběžných trámků usazených do násypu, jimž se říká polštáře, roznášecích desek tvořených prkny a nášlapné vrstvy. Podlaha je poté provedena na stropním záklopu z prken, který je položen na stropních trámech. Celá konstrukce může být ze spodní strany přikryta opět prkny. Strop je pak opatřen omítkou. Vrstva násypu mezi polštáři díky své hmotnosti slouží mimo jiné i jako zvuková izolace.

Při rekonstrukcích máte několik možností. Buď je možné vrstvu násypu ponechat a obnovit pouze polštáře a roznášecí vrstvu prken, nebo násyp odstranit. V takovém případě se pak o tepelnou a zvukovou izolaci postará minerální vlna (například desky z kamenné vlny ROCKWOOL ROCKMIN PLUS, SUPERROCK nebo ROCKTON, případně role MEGAROCK PLUS nebo TOPROCK SUPER).

Konkrétní řešení podlahy na stropní konstrukci samozřejmě závisí také na místních podmínkách. Skladbu podlahy je vhodné vždy řešit s projektantem a statikem i s ohledem na zatížení stropu.

V případě zateplení trámového stropu pod nevytápěnou půdou je nutné zvážit použití parozábrany, která musí být umístěna vždy pod stropní zateplovanou konstrukcí. Nutnost jejího použití posoudí projektant na základě výpočtu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *