Rekuperace, izolace a pevná střešní konstrukce a změna klimatu.
Realizace

Rekuperace, izolace a pevná střešní konstrukce jsou základem pro dům odolný proti změnám klimatu

Halina Kučerová 5 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Současné domy musí být připravené i na extrémní podmínky. Stavební normy jsou stále přísnější

Aby se zabránilo plýtvání energiemi, musí se dům dobře zaizolovat

Stojí za to zvážit využití solárních panelů. Jsou zcela ekologické a pokud bude růst poptávka po energiích, budou hrát důležitou roli

Klima, ve kterém se musíme naučit žít

Kdo z nás netoužil po vlastním domečku, který by byl oázou klidu a pohody. Při plánování budoucího bydlení, kdy řešíme místo pro stavbu, vzhled domku, vybíráme technologie a konkrétní řešení, které pro stavbu využijeme, bychom měli myslet i na vypořádání se s rostoucími následky změny klimatu.

Náš budoucí dům bychom měli přizpůsobit nejen dnešnímu relativně mírnému klimatu, ale také podmínkám, které tu budou za několik desítek let. Při plánování našeho budoucího domova vychom měli brát v potaz i relativně mírné klima, ve kterém žijeme. A důležité je také vzít v úvahu, jak bude klima vypadat za několik desítek let.

A pro správné rozhodnutí potřebujeme relevantní informace. Odborníci se shodují, že v našich zeměpisných šířkách budou čím dál větší samozřejmostí klimatické extrémy. Žádné pozvolné oteplování, ale spíše meteorologická horská dráha: vlny veder a sucha střídané obdobím intenzivních dešťů a silných větrů. Tak, jak je dnes známe zejména z televizních zpráv ze světa. I přestože průměrná teplota na Zemi stoupá, občas nás překvapí silné mrazy a sněhové bouře.

Rodinný dům
Dostatečná izolace z kamenné vlny může být dobrým řešením v boji proti letním vedrům

Silný a nárazový vítr bude běžný

Extrémní projevy počasí rok od roku rostou. Jednu z největších hrozeb pro budovy představuje silný vítr. Majitelé nemovitostí mívají často obavy, nakolik silným poryvům větru odolá jejich střecha.

Vše začíná správným návrhem, na který navazuje kvalitní provedení.  Již ve fázi projektu je důležité soustředit pozornost na vytvoření pevné a odolné konstrukce. Nosná konstrukce střechy a střešní plášť musí být navrženy tak, aby vydržely vítr, déšť i sníh. Konstrukční řešení krovu by mělo být doprovázeno odborným statickým posouzením vůči působení větru, které vychází z ČSN EN 1991-1-4.

Pečlivé a odborné provedení střechy a výběr kvalitní střešní krytiny jsou klíčové pro zajištění dlouhé životnosti střechy. Je nutné věnovat pozornost pečlivému upevnění i v místech, která jsou nejvíce namáhána větrem, jako je připevnění u okraje střechy, v hřebeni, kolem komínu nebo oken. Střešní krytinu je vhodné uchytit ke krovu i uprostřed, především u střech s vysokým sklonem. Takto lze zabránit nadzvedávání krytiny větrem. Na okraje střechy je možné namontovat závětrné lišty.

Dalším rizikovým bodem jsou místa, kde jsou krokve podpírány pozednicí. Je důležité spojit krokev s věncem a pozednicí. Dodatečné upevnění krokve k pozednici lze provést pomocí šikmého zatkoukání dlouhých krokevních hřebíků, příp. pomocí speciálních plechových spojek. Krokve budou takto pevněji spojené s konstrukcí. Pomocí železobetonových sloupků je možné zvýšit nosnost stěny, a to pokud je pozednice podepřená na věnci půdní nadezdívky.

V souvislosti se změnami klimatu doporučujeme vybrat opravdu odolnou konstrukci střechy. Výběr střešní krytiny je rovněž velice důležitý. Obecně platí, že bezpečnost střechy při silném větru je tím větší, čím těžší je krytina. Mezi těžké krytiny patří např. pálené nebo betonové tašky, břidlice apod. Při volbě těžší krytiny je nutné provést i pevnější konstrukci budovy, což se odrazí v celkové odolnosti konstrukce vůči působení větru. Zvolit můžeme i lehkou střešní krytinu, např. plechovou. Je nutné pamatovat na dodatečné upevnění a spojení pozednice s venkovní stěnou.

Každá střešní krytina vyžaduje speciální způsob montáže, který by měl vycházet i ze statického výpočtu a zohlednit mj. povětrnostní vlivy na daném území. Je nutné používat správný spojovací materiál, který nabízí výrobce krytiny a je určený k danému typu krytiny. Montáž kvalitní krytiny je vhodné svěřit odbornému dodavateli – prověřené montážní firmě.

Odolnost konstrukce vůči větru významně zvýší i dodržení předepsaných pravidel a postupů. 100% odolnost střechy vůči tornádu sice zajištěna nebude, tato opatření však podstatně zvýší šance střechy odolat působení běžného silnějšího větru nebo vichřice.

Podívejte se na tento článek: Tepelné čerpadlo ve starém domě?

Rekuperace v domě

Dalším problémem, který přináší změna klimatu, je velmi horké počasí, které ne každý může snášet dobře i po zdravotní stránce. Naštěstí zde pomohou normy pro zateplení budov, které se v posledních letech zpřísňují. Protože to, co chrání stěny před chladem, chrání také před teplem.

Dokonalým řešením je minerální vlna. Má totiž jednak skvělé tepelně izolační vlastnosti a jednak je odolná. A co je důležité, je i nehořlavá, což může mít v budoucnu velký význam. Kromě toho lze minerální vlnu použít v celém domě, nejenom na stěny a střechu. Můžeme izolovat příčky i podlahy, provést izolaci krbu nebo jeho rozvodů. Důležitý je také solární faktor skla, který nám říká, kolik energie ze slunečního záření proniká do interiéru v podobě tepla. Cílem je mít tento faktor co nejnižší, abychom pak nemuseli zastínit prostorná okna, která navrhl architekt.

Součástí současných nových nebo i rekonstruovaných domů může být rekuperace.

CO JE TO REKUPERACE? Rekuperační zařízení instalujeme pro zpětné získávání tepla, abychom mohli v zimě ohřívat chladný vzduch zvenku a v horkých letních dnech ochlazovat vnější teplý vzduch. Znehodnocený vzduch odchází z domu a na jeho místo je přiváděn vzduch čerstvý. Výměnou vzduchu redukujeme vzdušnou vlhkost a vyhneme se takto tvorbě plísní a hub. Tímto způsobem můžeme v moderních nebo zateplených domech zajistit zdravé mikroklima a ušetřit přitom náklady na energie. Kvalitní rekuperace dokáže zachytit při ventilaci rovněž prach a pylové částice, což ocení především alergici.

Fotovoltaické solární systémy
Fotovoltaické solární systémy zaručují nezávislost

Fotovoltaické solární systémy

Kdybychom doma měli všichni klimatizaci a rekuperaci, poptávka po elektřině by se výrazně zvýšila. V případě, že by se v budoucnu objevily potíže s udržováním efektivních energetických sítí, pak může docházet k častým a dlouhým přerušením dodávek energie. Řešením je instalace fotovoltaického zařízení pro získání energie z obnovitelných zdrojů.

Řada investorů uvažuje o instalaci fotovoltaiky již při plánování novostavby. V našich podmínkách je vhodné mít střechu orientovanou na jih, se sklonem kolem 35 stupňů.

Domácnost si může vyrobit vlastní energii pro vlastní spotřebu a být tak energeticky nezávislá. Získávání energie z obnovitelných zdrojů podporuje stát, který se ke snížení emisí CO2 zavázal. Výrobu vlastní energie podporuje stát prostřednictvím dotačního programu Nová zelená úsporám. Majitelé rodinných domů mohou na pořízení solárních fotovoltaických systémů získat od státu 35 až 170 tisíc korun. Při splnění podmínek dotačního programu lze dotaci získat do konce roku 2021.

Čtěte jak být eco a jak získat certifikáty LEED a BREEAM.

Jak chránit dům před povodněmi?

Pokud se dům nachází na pozemku v blízkosti řeky, pak jsou na místě obavy ze záplav, které mohou být také stále častějším jevem kvůli změnám klimatu. Jak nový dům před povodní ochránit?

Můžeme provést terénní úpravy a dům umístit na vyvýšené místo, vytvořené např. pomocí umělého valu. Nabízí se také možnost uzpůsobit konstrukci domu a dům umístit do výšky, např. pomocí železobetonových nosníků. Tato konstrukce chrání dům před povodní a rovněž umožní odtok vody pod domem. Další možností je provést opláštění protipovodňovými deskami, které uzavřou všechny vstupy, jako jsou dveře, okna, apod. Toto opatření může být dostatečné při menší záplavě, nemusí být však dostačující v případě velké povodně.

Dům lze postavit pomocí speciální konstrukce tak, aby voda, která vnikne do domu nenapáchala výrazné škody. Spodní patro, tzv. technické patro je postavené z odolných materiálů tak, aby povodeň vydrželo. Voda, která do patra vnikne v technickém patře pak nezpůsobí žádnou škodu. Tento způsob lze použít v případě, že je dům ohrožen spodní vodou a může dojít např. k popraskání podlah.

Pro stavbu domu v ohrožené oblasti je vhodné zvolit velmi odolné a málo nasákavé materiály.

Na druhé straně bojujeme se suchem, které v posledních letech sužuje Česko. Pro boj se suchem Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program Dešťovka. Cílem je podpora zasakování a udržení vody jak ve volné krajině, tak na zastavěných územích měst. Pro zajištění dostatečného množství vody si můžeme nainstalovat systém sběru srážkové a odpadní vody, kterou následně využijeme v domácnosti i na zahradě.

Přežít nadcházející změny klimatu v klidu a bez zbytečných potížích je možné za dodržení několika kroků: zesílená a odolná střecha, solární sklo, kvalitní minerální izolace, rekuperace, fotovoltaické panely, protipovodňová ochrana nebo zachytávání srážkové vody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *