Pasivní dům a jeho zateplení
Bydlení

Pasivní dům – důležité je dobré zateplení a vzduchotěsnost

Michal Doležel minut čtení

Komu by se nelíbilo bydlet v domě, kde ani v třeskutých mrazech téměř nemusíte topit, a přitom stále dýcháte čerstvý vzduch? Pasivní domy mají díky kvalitní tepelné izolaci a promyšlenému návrhu velmi nízkou spotřebu energie. Důležité je ale pasivní dům správně navrhnout a nezanedbat tepelnou izolaci fasády.

Pasivní dům

Od roku 2020 budou muset mít všechny nově postavené domy téměř nulovou spotřebu energie. Legislativa sice nepožaduje přímo stavbu domu v pasivním standardu, ale trend výstavby energeticky velmi nenáročných domů nás nemine. Pojďme se podívat blíže pasivní domy a na jejich hlavní výhody.

Nejen nízká spotřeba energie na vytápění

Standard pasivního domu před lety definovali odborníci z německého Passivhaus Institutu v Darmstadtu. Základní požadavky na stavbu jsou následující:

  • Měrná roční spotřeba tepla na vytápění je maximálně 15 kWh/(m2×rok).
  • Dům musí být utěsněný – neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou – takzvaným blower door testem nesmí překročit hodnotu 0,6/h . V praxi se tedy při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa nesmí za hodinu vyměnit různými netěsnostmi v obálce domu více než 60 % vnitřního objemu vzduchu.
  • Celková spotřeba primární energie spojená s provozem domu včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2×rok). Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě určitého zdroje i se ztrátami při distribuci. Poskytuje proto lepší pohled na spotřebu dle zvoleného zdroje. Například u elektřiny z distribuční sítě se musí kvůli neefektivní výrobě při výpočtu primární energie výsledek vynásobit třemi.

Pasivní dům vyžaduje správný návrh dispozic a promyšlené umístění stavby na pozemku vzhledem ke světovým stranám, tak aby dům hlavně v zimě co nejvíce využíval teplo ze slunečního záření. Obvykle jde o stavbu jednoduchých a racionálních tvarů bez zbytečných vikýřů a výklenků. Cílem je totiž, aby měl dům co nejkompaktnější fasádu s co nejmenší plochou.

 

Velká okna pasivního domu bývají umístěna co nejblíž jižní straně, naopak na severní straně najdeme jen chladné obslužné místnosti. Pro letní měsíce je většinou nutné využívat nějaký systém stínění, například pergolu nebo vnější žaluzie, aby se pasivní dům nepřehříval.

Důležitá je masivní izolace fasády

Pasivní dům může být realizován jako dřevostavba, poměrně časté jsou ale i zděné pasivní stavby. Co ale mají všechny domy tohoto druhu společného, je velmi kvalitní zateplení a minimalizace všech tepelných mostů. Jako tepelná-izolace se využívají běžně dostupné materiály, například minerální vlna – nehořlavé desky z kamenné vlny ROCKWOOL ROCKTON nebo FRONTROCK S. Materiály na bázi minerální vlny ovšem mají i další praktické vlastnosti, jako je dobrá neprůzvučnost a prostupnost pro vodní páru, což je činí prakticky nepostradatelnými hlavně u pasivních dřevostaveb.

Důležitá je rovněž dostatečná tloušťka tepelné izolace. Norma u pasivního domu požaduje součinitel prostupu tepla stěnou menší než 0,12 W/m2K, a výjimkou tak není tloušťka izolace 30 nebo 40 cm. Důležité je ale použít také tepelně izolační okna a dveře.

Aktivní větrací systém s rekuperací tepla

Navzdory obecnému přesvědčení nemusí být pasivní dům až po střechu plný různých složitých technologií. Jediným technickým zařízením, které je v pasivním domě potřeba, je aktivní větrací systém s rekuperací tepla. Ten se stará o přísun čerstvého vzduchu do hodně utěsněné stavby. Čerstvému vzduchu zvenčí navíc rekuperace předá teplo z odváděného vydýchaného vzduchu, což ve výsledku výrazně snižuje nároky domu na vytápění.

ROCKTON

Polotuhá deska z kamenné vlny pro izolaci šikmých střech, příček a provětrávaných fasád určená pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace. Má skvělé akustické i tepelněizolační vlastnosti.

Více informací

Stavby v pasivním standardu navíc nelze automaticky spojovat s takzvanými chytrými domy. Pasivní dům může být chytrý, ale nemusí. Existují pasivní domy, které byste bez hlubší prohlídky snadno zaměnili s běžnou venkovskou chalupou. A ještě jedna věc. I v pasivním domě samozřejmě můžete otevírat okna a větrat běžným způsobem. Nic vás k tomu ale nenutí.

Dům, v němž „topí“ počítač

Hlavní výhodou pasivních domů jsou velmi nízké náklady na vytápění. Ročně se pohybují okolo 2 000 až 5 000 Kč, podle velikosti domu a místních podmínek. Teplo, které pasivní dům ročně spotřebuje k zajištění tepelné pohody, je natolik malé, že zde není třeba instalovat žádnou otopnou soustavu. Často pro vytopení celého interiéru domu postačí třeba stolní počítač nebo jen malé elektrické topidlo.

 

Rekuperace, izolace a pevná střešní konstrukce jsou základem pro dům odolný proti změnám klimatu

Leave a Reply

Your email address will not be published.