Znečištěné ovzduší – jak zlepšit čistotu vzduchu navzdory smogu? - BYDLENÍ VE VATĚ
Bydlení

Znečištěné ovzduší – jak zlepšit čistotu vzduchu navzdory smogu?

Eva Habrnálová 7 minut čtení

I když se to na první pohled nezdá, každý člověk, který se snaží snížit emise skleníkových plynů, má svůj nezanedbatelný podíl na zmenšení množství škodlivých látek v ovzduší. Jednou z možností, jak ovlivnit čistotu vzduchu, který dýcháme, je využívání obnovitelných zdrojů energie. Místo spalování tuhých paliv, kdy vznikají nežádoucí emise prachových částic, se dá domácnost vytápět i jinými zdroji, šetrnými k životnímu prostředí. Jak můžeme pozitivně ovlivnit naše okolí? Jak se dá bojovat se smogem, když už bydlíte v místě, kde inverze v zimě vytváří hnědou poklici nad krajinou?

Jak člověk ovlivňuje ovzduší? 

Při běžném lidském fungování se do ovzduší uvolňují emise skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. Vzhledem ke skutečnosti, že povrch naší planety pokrývá poměrně velké množství vegetace, mohlo by se zdát, že se jedná o zanedbatelnou věc. Není tomu ale tak. Lidská činnost je spojená s produkcí mnoha škodlivých látek a to i v těkavé formě. A v kombinaci se spalováním fosiních paliv, kácením pralesů, chováním dobytka nebo výrobě oceli a cementu vede k růstu ozónové díry a změně klimatu. V našem klimatickém pásmu se stále častěji objevují prudké povětrnostní jevy spojené s hurikány, silnými poryvy větru a vydatnými srážkami v kombinaci s intenzivním krupobitím. A emise drobných prachových částic do ovzduší způsobují v zimních měsících smog, který má velmi škodlivý vliv na lidské zdraví.  

 

Přečtěte si také: Rostliny v interiéru


Jak snížit znečištění ovzduší? 

Začít se dá při plánování samotné výstavby nebo rekonstrukce domu. Míra znečištění ovzduší produkovaná užíváním budov by se dala výrazně snížit využíváním obnovitelných zdrojů energie namísto fosilních paliv. K emisím oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek dochází především v zimě během topné sezóny. Výměnou tepelného zdroje za ekologický se dají emise nežádoucích částic významně snížit. Jedním z dalších obnovitelných zdrojů energie, které se u rodinných domů už úspěšně používají, je i sluneční záření. Sluneční energii je možné využít jak k ohřevu vody, tak pro výrobu elektrické energie. Kombinací fotovoltaiky vyrábějící „zelenou“ elektřinu a tepelného čerpadla by se snížila spotřeba elektrické energie ze sítě a zároveň by se snížily emise škodlivých plynů do ovzduší.  

 

Je dobré vědět: Dřevostavba kanadského typu 

 

Za ekologické vytápění rodinného domu se považuje také používání kotle na biomasu nebo plyn. V prvně jmenovaném případě se pro spalování využívají paliva rostlinného nebo živočišného původu, například ve formě pelet, briket, kůry, štěpky nebo kusového dřeva. Spalováním biomasy dochází k jen nepatrné emisi oxidu uhličitého. Objem prachových částic vypuštěných při spalování do atmosféry odpovídá oxidu uhličitému, který rostlina spotřebuje pro fotosyntézu během svého růstu. Při spalování zemního plynu dochází ve srovnání s uhlím k produkci pouze poloviny emisí CO2. Existují ale názory, že topení plynem je ještě horší než uhlím nebo ropou, protože při jeho těžbě, skladování a přepravě se uvolňuje velké množství metanu, který má až osmdesátkrát vyšší skleníkový efekt než oxid uhličitý.  

V úvahu je potřeba vzít i to, že míra uvolňování škodlivých částic do atmosféry při vytápění a spalování je závislá na potřebě tepelné energie. U nezatepleného nebo nedostatečně zatepleného domu bude docházet ke zbytečným únikům tepla a spotřeba energie bude mnohem větší, než u řádně zaizolovaných domů. Čím lépe je totiž obálka domu zateplená, tím méně paliva je zapotřebí k vytápění a tím klesají emise oxidu uhličitého a dalších látek do ovzduší. Například zateplením střechy a fasády domu izolací z kamenné vlny můžete snížit spotřebu energií až o 50 – 70 %. Stačí si porovnat náklady na zateplení obálky domu s aktuálními cenami, které se za spotřebu energií platí. Návratnost investice je v řádu několika let. Navíc například kamenná vlna dokáže tlumit hluk a vibrace, což zajistí v domě akustický komfort. Zateplením domu se nejenom sníží náklady, které se za energie platí, ale zároveň se pomůže klimatu a čistotě ovzduší.  

 

Podívejte se: Nejlepší města pro život 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *