Dům z cihel, nebo ze dřeva? Jaký typ domu si vybrat?
Bydlení

Dům z cihel, nebo ze dřeva? Jaký typ domu si vybrat?

Mariusz Borowy 8 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Je lepší tradiční tradiční zděný dům, nebo dům ze dřeva

Jaké jsou výhody jednotlivých stavebních technologií

Na co si dát při stavbě domu ze dřeva pozor

Stavbu dřevěného domu raději nechte zkušené firmě

Jaké izolace je vhodné použít

Cihly, beton, pórobeton, tvárnice, dřevěné trámy, nebo lamely? Při rozhodování, z čeho si nechat postavit dům, máme na výběr z mnoha variant. Která z nich je nejlepší? Jedno je jisté, shodnout se na nejlepší stavební technologii není vůbec jednoduché. Mohli bychom diskutovat dlouho a stejně by bylo těžké najít vítěze. 

Jednopodlažní dům, vícepodlažní, nebo dům s podkrovím? Katalogový dům, nebo individuální projekt? Postavit si dům svépomocí, nebo na zakázku, nebo ho koupit už hotový od developera? Je libo sedlovou, valbovou, polovalbovou, mansardovou, nebo plochou střechu?

Budoucí investor musí znát odpověď na desítky různých otázek, se kterými se při plánování stavby setká. Ovšem jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které je potřeba udělat ještě před zahájením projektování domu, je volba technologie výstavby. Bude dům zděný, nebo ze dřeva? Přesněji řečeno z rámové konstrukce, často známé pod pojmem kanadská nebo roubená. Bohužel, stejně jako v případě jiných dotazů, ani zde neexistuje jednoduchá odpověď. Nabízí se obligátní „záleží na“. 

Aby se investor mohl co nejlépe rozhodnout, musí se zaměřit na několik faktorů, které mohou hrát při výběru technologie důležitou roli. Pojďme se podívat na jednotlivé technologie výstavby podrobněji a proberme si jejich výhody a nevýhody. 

Dům z cihel
Dům z cihel

V hlavní roli cihlové domy

Pokud projíždíte jakoukoliv částí České republiky, většinou všude stále převládá cihlová výstavba. Už při prohlížení katalogů s hotovými projekty se investor nejčastěji setká s projekty zděných domů, v naprosté většině z cihel a tvárnic. Architekt může samozřejmě vybraný projekt přizpůsobit i jiné technologii, než byla původně nabízená. S přepracováním projektu jsou ale spojené vyšší náklady. I přesto ale podíl dřevostaveb na nové výstavbě v posledních letech roste. Ze dřeva vzniká zhruba 16 procent nových domů a z toho přibližně 83 procent tvoří rámové konstrukce.

Svůj vliv na volbu technologie má i dostupnost stavebních materiálů. Kvalitní cihly, tvárnice nebo pórobetonové bloky a zdící malty jsou k dostání ve všech stavebninách a obchodech po célé České republice. S kvalitním dřevem už je to horší. Výstavba dřevěných domů, zejména těch z rámových konstrukcí, je totiž velmi citlivá na kvalitu materiálu. Dřevo musí splňovat normy, být řádně vysušené a naimpregnované, nejlépe přípravkem proti hnilobě, plísním a ohni. Důležité tedy je, abychom při rozhodování o dřevostavbě měli jistotu, že máme dostupný kvalitní materiál ze spolehlivého zdroje.

Také čtěte: Dům a teplo – co dělat, aby v létě nebylo doma horko 

Kvalifikovaní řemeslníci

Podobně je tomu i s dostupností kvalitních stavebních firem. Samozřejmě, že ti dobří, bez ohledu s jakou technologií výroby pracují, mají termíny rezervované na mnoho měsíců dopředu. A šikovné firmy specializující se na dřevostavby se hledají mnohem obtížněji, je jich jako šafránu. Není překvapením, když na stavbě pracuje část týmu z úplně opačného konce republiky. 

Technologie rámových konstrukcí vyžaduje od dadavatelů velké znalosti a přesnost. Stěny z rámové konstrukce s více vrstvami izolace, různými fóliemi, větrací mezerou aobkladem, případně dalšími prvky ve stěně, musí být postavené přesně. V souladu s technologickými postupy. Protože jakákoliv chyba, ke které zde dojde, ovlivní životnost domu. Ta totiž v případě kanadské dřevostavby závisí zejména na kvalitě jeho konstrukce. Je dokonce mnohem důležitější, než třída použitých stavebních materiálů. 

Dům ze dřeva
Dům ze dřeva

 

Velmi důležitý je správný návrh stěny a uspořádání jednotlivých vrstev tak, aby vlhkost uvnitř stěn nekondenzovala, ale volně pronikala ven. V opačném případě může začít konstrukce plesnivět a stěna ztratí i tepelněizolační vlastnosti. Hromadění vlhkosti je samozřejměn nežádoucí i v cihlové zdi, ale u cihlového domu je mnohem snažší se jí vyhnout a případné následky nejsou tak katastrofální, jako by tomu bylo u stavby ze dřeva. 

Zatímco zděný dům většinou vydrží stovky let a může ho postavit prakticky každá šikovná stavební firma, stejně odolnou rámovou konstrukci (v rámci možností) dokáží postavit pouze kvalifikovaní odborníci. Dobrý tým, který má s touto technologií zkušenosti, je velmi důležitý. Zatímco zdi zděných domů, zejména těch z pórobetonových tvárnic, které jsou dnes velmi populární, mohou postavit i lidé svépomocí. 

Pokud už se pro dřevěnou konstrukci rozhodnete, věnujte hodně času výběru správné firmy. Rozhodně se vám to vyplatí. A pokud by měla dlouhé čekací termíny, raději si počkejte, než byste riskovali nezdar své investice výběrem špatného „odborníka“. Počítejte i s tím, že náklady za odvedenou práci budou u domu ze dřeva vyšší, než v případě, že byste si objednali zednickou firmu. 

CO JE DOBRÉ VĚDĚT: Chyby se občas na stavbě vyskytnou a mnohdy je jejich oprava velmi nákladná. Poslední položkou, na které by měl investor šetřit, jsou kompetentní odborníci. 

Mnohem rychlejší doba stavění než dřív

Naštěstí pro investora, který už se pro dům kanadského typu rozhodl, budou práce probíhat opravdu rychle. Když nepočítáme přípravu základů domu, může se investor nastěhovat za 3 – 4 měsíce od zahájení stavby. A to je velký rozdíl oproti zděným domům. Ale i zde došlo k pokroku. Dříve, když se používaly tradiční cihly a zdící malty, musela malta řádně ztvrdnout a celá stavba pořádně vyschnout. Před pokračováním v dalších pracích bylo nutné udělat přestávku. Stavba takového domu trvala obvykle dva roky. Dnes se u zděných domů často využívají jednovrstvá řešení postavená z velkých pórobetonových bloků a kromě tradiční zdící malty se používají lepidla nebo pěny, které výrazně krátí dobu výstavby. I tak to ale trvá mnohem déle než u dřevostaveb.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT: Ještě rychlejší je stavba domu z montované technologie, kdy je celá konstrukce domu včetně rozvodů předpřipravená v továrně. Samotná montáž hrubé stavby trvá jen pár dnů. Následné dokončovací práce interiéru a exteriéru zaberou několik měsíců. 

Dům postavený ze dřeva, zejména s rámovou konstrukcí, bude mnohem lehčí, než dům zděný. Což souvisí i s potřebou mnohem méně masivních a tím i levnějších základů. Tady ale úspory končí. Ano, dřevo nebo množství dřeva potřebné pro stavbu rámové konstrukce, může čistě teoreticky vyjít mnohem levněji než tradiční materiály. Ale jedná se spíše o teorii. V praxi se setkáte spíše s tím, že pokud seženete materiál za nižší cenu, bude tomu odpovídat i jeho kvalita.  

Kvalitní stavební dřevo je velmi drahé a jakýkoliv rozdíl cen oproti materiálu pro zděnou stavbu bude smazaný vyššími náklady na práci. Z tohoto důvodu jsou odhadované náklady pro stavbu rámového domu pouze o 10 procent nižší než u zděného domu. Rozdíl v ceně není ani tak daný použitím dřeva, jako spíše nižšími náklady na stavbu základů a stropu. U klasických dřevostaveb jsou náklady na jejich výstavbu srovnatelné, nebo o něco vyšší než u zděných domů. A zároveň je mnohem těžší najít specializovanou firmu, která by byla schopná je kvalitně postavit.

Přečtěte si také: Rámové dřevostavby – dejte na názor odborníků nebo lidí, kteří v nich bydlí 

Pohodlné, klidné a bezpečné bydlení

Dále se můžeme zaměřit na porovnání tepelněizolačních parametrů. Stěna postavená z tradičních cihel bude mít nesrovnatelně horší tepelněizolační parametry, než stěna z rámové konstrukce, která je vyplněná kvalitní kamennou vlnou. Ale domy z klasických cihel už se u nás delší dobu nestaví. Současné stavby připomínají vícevrstvou termoláhev. Jejich energetické parametry neurčují ani tak stavební materiály jako spíše izolační vrstvy. Přesněji řečeno kvalita použitých izolačních materiálů, jejich tloušťka a řádné provedení. 

Přestože jak domy z rámových konstrukcí, tak domy zděné, lze před tepelnými ztrátami chránit, jsou mezi nimi patrné rozdíly. Cihlové domy mají mnohem větší schopnost akumulovat ve stěnách a stropech teplo, než jak je tomu u rámových konstrukcí. Mnohem déle se zahřívají, protože jejich stěny musí absorbovat více tepelné energie. Na druhou stranu při přerušení vytápění mnohem déle udrží teplo.  

Je třeba si uvědomit, že stejný mechanismus funguje i v létě, zejména v horkém počasí. Možná si sami vzpomenete na letní vedra, kdy jste v noci nemohli doma usnout, protože v místnosti bylo příliš horko. Klasické dřevěné domy jsou na tom stejně jako cihlové. Podobají se více zděným domům, než domům z rámových konstrukcí. 

Rámový dům
Rámový dům

Kvalitní izolační materiál je základ

Pokud budete vybírat správný izolační materiál pro tepelnou izolaci domu, v případě zděných domů můžete vybírat ze široké škály dostupných izolačních materiálů. Nejčastěji se používá polystyren a minerální vlna. Podle mnoha odborníků je však minerální vata rozhodně lepší volbou. Kromě nehořlavosti má kvalitní kamenná vlna od osvědčeného výrobce vynikající izolační vlastnosti a zároveň umožňuje vytvořit mnohem těsnější obálku budovy. Zkrátka díky pružnosti a měkkosti tohoto materiálu k sobě jednotlivé desky nebo role dobře přilnou, což zabraňuje vzniku mezer a tepelných mostů. 

V případě dřevěných rámových konstrukcí je minerální vlna prakticky jediným vhodným izolačním materiálem. Jak polystyren, tak PUR pěna mají příliš malou paropropustnost, což může vést k hromadění vlhkosti na jednotlivých konstrukčních prvcích budovy. 

Je třeba si také uvědomit, že v domech kanadského typu je je jedna z izolačních vrstev položená ve formě svislých pruhů. Měli byste se proto vyvarovat používání nekvalitní vlny, která může časem sesedat. Zkušené firmy používají raději pouze kvalitní minerální vlnu a často odmítají pracovat s jakýmkoliv jiným materiálem. Jejich majitelé velmi dobře vědí, že je to cesta, jak se později vyhnout reklamacím. 

Kromě tepelněizolačních parametrů má na kvalitu bydlení významný vliv i akustika budovy. Zde jsou více ve výhodě cihlové domy. Cihlové zdi totiž lépe pohlcují hluk. Rozdíly u absorbce zvuků zdmi postavenými jinými technologiemi jsou ale relativně malé. Výsledná akustika se dá ovlivnit použitím silnější izolační vrstvy.

Větší problém představují stropy. Dřevostavba z rámové konstrukce je mnohem hlučnější. Umístění pevné vrstvy kvalitní minerální vlny pod podlahu podkroví samozřejmě výrazně sníží pronikání zvuků touto konstrukcí, ale problém zcela nevyřeší. V těchto domech mnohem více uslyšíte hrkání židle nebo skákající děti nad hlavou. Zatímco ve zděných budovách tvoří stropy nejčastěji konstrukce ze železobetonových prvků, které hluk mnohem více tlumí. 

Velký vliv na pohodlné bydlení má i mikroklima domu. Nejlepší mikroklima mají sruby, protože dřevo dokonale reguluje vlhkost vzduchu. V případě rámových staveb je ale podíl dřeva příliš malý na to, aby se kvalita vzduchu uvnitř nějak znatelně zlepšila. Obzvlášť, když se jejich stěny skládají z vrstvy fólie, OSB desek a sádrokartonu. 

Jakou technologii výstavby tedy vybrat? No… záleží na. Pokud máte přístup ke kvalitnímu stavebnímu dřevu a spolehlivý tým, postavte dům z dřevěných rámových konstrukcí. Utratíte za něj o něco málo méně než za zděný dům a můžete se mnohem dříve nastěhovat. V ostatních případech zůstaňte u starého dobrého zdiva. Pokud ovšem netoužíte po krásném a stylovém srubu a přirozeně regulovatelném klimatu. V tomto případě byste ale měli mít mezi přáteli někoho, kdo se vyzná ve stavbě dřevěnek.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *