Jak instalovat tepelné čerpadlo? Jaká úskalí na vás čekají?
Bydlení

Tepelné čerpadlo ve starém domě?

Eva Habrnálová 5 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Energetická účinnost starých budov se dá zlepšit

Obnovitelné zdroje energie hrají důležitou roli

Tepelné čerpadlo je možné nainstalovat i do staré budovy

Starší budovy jsou ve většině případů energeticky málo účinné, jejich provoz není úsporný. Jedním z důvodů je, že budovy postavené před 30 nebo 40 lety byly stavěné úplně jinými technologiemi a nekladly se na ně tak vysoké nároky na energetickou účinnost jako dnes. Ani tepelná izolace domu nebyla dříve samozřejmostí. U mnoha budov by bylo dobré udělat rekonstrukci a vyměnit i původní okna a dveře. Někde bude potřeba kompletně vyměnit kotel nebo samotný topný systém. I přesto, že se jedná o starší objekt, může se použít moderní řešení. V tomto článku vám přinášíme odpovědi na otázku, jak instalovat tepelné čerpadlo ve starém domě a jaké technické problémy bude nutné řešit. 

Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo

Nové podmínky platné od roku 2021

Od 1. ledna 2021 se na výstavbu budov vztahují nové energetické požadavky. Od letošního roku budou muset nově postavené budovy více využívat obnovitelné zdroje energie. Změny v současných zákonech jsou dané energetickou politikou Evropské unie, která vyžaduje neustálé zlepšování energetické účinnosti budov, a tím i podpory obnovitelných zdrojů energie. Konečným cílem EU je úplná dekarbonizace stavebnictví do roku 2050.

Evropská unie předpokládá, že tohoto scénáře bude dosaženo prostřednictvím závazků jednotlivých členských států podpořit modernizaci starších budov s cílem dosáhnout jejich lepší energetické účinnosti. 

Také čtěte: Zateplení starého domu – jak se dělá a co je dobré o něm vědět? 

Jaké topné systémy jsou součástí starých budov?

Pokud si pro starý dům vybíráte nové tepelné čerpadlo, váš výběr bude záviset na existenci stávajícího topného systému. Ve starších budovách jsou místnosti obvykle vytápěné radiátory, které jsou napojené buď na otevřené, nebo uzavřené topné systémy. Otevřený topný systém bohužel není pro použití tepelného čerpadla vhodný, protože v tomto systému nefunguje vysokoteplotní topné médium. 

V běžných topných systémech, kde se používají kotle na pevné palivo, je teplota topného média vysoká a dosahuje až 90 °C.Takto vysoká teplota automaticky rozvádí ohřátou vodu v potrubí pod rostoucím tlakem do jednotlivých topných těles v místnostech, aniž by bylo nutné použít oběhové čerpadlo.   

Narozdíl od systémů tepelných čerpadel, kde je mnohem nižší teplota – průměrně okolo 35 – 55 °C. V uzavřeném topném systému není distribuce tepla možná bez oběhového čerpadla a instalace ústředního vytápění. 

Proto by se ve starých instalacích otevřeného systému měla nejprve demontovat přepadová nádoba a v kotelně instalovat tlaková expanzní nádoba, která bude tlumit výkyvy tlaku v instalaci.  

Další věcí, kterou je potřeba pořádně prozkoumat, je skutečná potřeba topného výkonu budovy. Pokud už se plánuje modernizace s cílem zlepšit vytápění a minimalizovat tepelné ztráty v budově, měl by se nejprve provést energetický audit. Taková studie navrhne nejen jednotlivé termomodernizační kroky, ale také odhadovanou potřebu tepla v budově. Může se například zateplit podkroví kamennou vlnou, vyměnit okenní nebo dveřní výplně a provést další opatření. Čím více termomodernizačních činností se provede, tím nižší bude i odhadovaná potřeba tepla v budově. 

Podlahové vytápění
Podlahové vytápění

Může tepelné čerpadlo fungovat s radiátory?

Největším problémem při výběru tepelného čerpadla vzduch-voda je určení topného výkonu tepelného čerpadla na základě teploty proudění. Pokud stávající kotel pracoval s vysokou teplotou média například 80 °C, pak radiátor dodával do místnosti 1500 W. Pokud systém tepelného čerpadla pracuje s médiem o teplotě 55 °C, topný výkon se sníží na polovinu svého výkonu neboli 800 W. Pokud se tedy zachovají stávající radiátory, mělo by se zvolit takové tepelné čerpadlo, které dokáže pokrýt potřebu tepla v budově i při extrémních zimních teplotách a dosáhnout dostatečně vysoké teploty a výkonu. Topný výkon tepelného čerpadla vzduch-voda totiž klesá s poklesem venkovní teploty. 

Teplo vyrobené tepelným čerpadlem závisí na venkovní teplotě. Za extrémních povětrnostních podmínek se může stát, že bude nutné dodatečně přitápět, což snižuje provozní účinnost a zvyšuje náklady.Pokud je tepelný příspěvek topné vody příliš nízký, je třeba při nízkých venkovních teplotách zapnout přídavný elektrický ohřívač – topné těleso, které doplňuje chybějící přívodní teplotu. V takovém případě se investor může rozhodnout vyměnit radiátory za větší, které lze používat i při nižších teplotách, například 45-55 °C, nebo nahradit radiátorové vytápění podlahovým vytápěním, případně použít vysokorychlostní tepelné čerpadlo, které může dosáhnout teploty přívodu topné vody nad 60 °C.

Shrnutí

Přestože existuje mnoho možností, jak vybavit starý dům tepelným čerpadlem, v první řadě bychom měli zvážit a porovnat náklady na jejich pořízení. Například nejdražší investicí by mohla být samostatná instalace podlahového vytápění. Pokud však provádíte rozsáhlejší termomodernizaci včetně izolace základů, pak podlahové vytápění nepředstavuje tak velkou investici a náklad. Nicméně výběr tepelného čerpadla pro starý dům by měl vždy konzultovat s dodavatelem a ještě lépe i s odborným projektantem, který může provést energetický audit, odhadnout výkon tepelného čerpadla a navrhnout několik variant řešení tepelných čerpadel, která splňují požadovaná kritéria.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *