Zateplení starého domu - jak se dělá a co je dobré o něm vědět?  
Materiály

Zateplení starého domu – jak se dělá a co je dobré o něm vědět?  

Eva Habrnálová 5 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Starší budova může být také energeticky účinná 

Aby se tak stalo, je potřeba provést energetickou renovaci budovy

Součástí renovace by měla být i tepelná izolace fasád 

Řada budov v České republice nesplňuje parametry energeticky úsporného domu. Zpravidla se jedná o stavby zcela nezateplené, případně zateplené nedostatečně silným izolačním materiálem. Důvodem, proč je takových budov stále hodně, je nejen nízká míra rekonstrukcí a s nimi souvisejícího zateplování, ale také v minulosti absence širšího programu dotací a systematické, státem řízené podpory.

Aby se ze staré budovy stal energeticky úsporný dům, obvykle se neobejdeme bez modernizace. Můžeme tak označit soubor činností, které vedou ke snížení nároků na dodávky tepelné energie. Do těchto činností patří mimo jiné zateplení obvodových zdí nebo výměna oken, topného systému a radiátorů. Termomodernizace výrazně zvýší úsporu energie a sníží provozní náklady. Změnu budovy na energeticky úsporný dům potom uvítá nejen rodinný rozpočet, ale také životní prostředí.

Zateplení starého domu
Zateplení starého domu

Bez projektu to nepůjde 

Ještě než se pustíte do jakýchkoli stavebních prací, je třeba připravit projekt. Ten slouží k vyhodnocení současného stavu budovy a pomáhá s výběrem takového postupu tepelné modernizace, který bude z hlediska investic a funkčních vlastností nejlepší. Podle rozsahu prací rozlišujeme tři způsoby modernizace:

  • Lehká termomodernizace spočívá pouze ve výměně nebo úpravě topného systému.
  • Střední termomodernizace už kromě výměny topného systému zahrnuje i zateplení vnějších stěn a střechy.
  • Komplexní (nebo také hloubková) termomodernizace obnáší instalaci ústředního vytápění a teplé vody, zateplení veškerých vnějších stěn, odstranění tepelných mostů, výměnu oken a dveří, modernizaci odvětrávání a využití obnovitelných zdrojů energie.

Před zahájením prací je nutné posoudit technický stav budovy a případně zpracovat i energetický audit. Výsledný dokument by měl obsahovat všechny potřebné pokyny od požadované tloušťky izolace až po doporučený výkon nového zdroje tepla. V rámci auditu se provádí také výpočty tepla a vlhkosti jednotlivých stěn, které ověří, zda navrhované řešení nezvýší vlhkost, a nezkrátí tak životnost zateplení.

Také čtěte: Jak na zateplení garáže, aby zbytečně neunikalo teplo?

Mokrá vs. suchá metoda zateplení 

Obvodové stěny domu je možné zateplit dvěma způsoby – mokrou nebo suchou metodou. Vhodný způsob zateplení můžeme zvolit podle stavu zateplované stěny a podle toho, jaký chceme mít finální vzhled fasády domu.

Pokud má mít fasáda omítkovou povrchovou úpravu, pak zvolíme tzv. mokrou metodu a obvodové stěny zateplíme vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).

ETICS je system složený z několika vrstev vzájemně na sobě plošně lepených. Zpravidla se skládá z vhodných tepelněizolačních desek z minerální vlny nebo fasádního polystyrenu, které jsou lepené a kotvené na soudržný a pevný podklad. Kontaktní systém dále obsahuje lepicí a armovací tmely, různé typy hmoždinek určených pro zvolený systém, omítky, penetrační nátěry a příslušenství. Povrch fasády většinou tvoří omítka, v ojedinělých případech lepený obklad.

U suché metody – zateplení provětrávaným způsobem – se tepelná izolace vkládá mezi nosné prvky roštu, který může být například z hliníkových profilů nebo z dřevěných latí. Dřevo musí být dobře vysušené a impregnované. Tepelná izolace obvykle z minerální kamenné vlny se vkládá mezi nosné prvky roštu, který nese obklad fasády. Mezi izolací a obkladem fasády je vytvořena větraná vzduchová mezera. Obklad fasády může tvořit sklo, kov, dřevo, vláknocementové šablony nebo keramika.  

Jak izolovat dům?
Jak izolovat dům?

Vyberte si stavební firmu se zkušenostmi  

Teorii už známe, teď potřebujeme někoho, kdo se pustí do realizace. Výběr stavební firmy může být pořádným oříškem. Firem existuje opravdu hodně, ne u každé však najdeme odpovídající znalosti a zkušenosti. Nižší cena by tak určitě neměla být hlavním kritériem výběru. Vyplatí se zvolit tým odborníků, který se na stavebním trhu pohybuje dostatečně dlouhou dobu a má za sebou mnoho realizací i spokojených zákazníků. Ještě před podpisem smlouvy nezapomeňte nahlédnout do referencí nebo portfolia dokončených prací, které vám každá seriózní firma předloží.

Dobře může v tomto případě fungovat i doporučení od známých a příbuzných, kteří byli s realizací spokojeni. V každém případě trvejte na písemné smlouvě o provedení stavebních prací. Ani ta sice nezaručí, že bude realizace provedena řádně a včas, v případě jakýchkoli sporů ohledně rychlosti a kvality práce se ovšem stane nezbytným nástrojem pro uplatnění vašich práv.

Také čtěte: Jak utěsnit okna? Těsnění u starých oken – jak snížit únik tepla!

Zateplení začíná přípravou 

Zateplení pomocí ETICS musí být provedeno z certifikovaných komponentů v rámci jednoho zateplovacího systému. Než začneme s realizací zateplení je potřeba provést veškeré sanační práce, je nutné dokončit stavební práce spojené s výměnou oken a dveří, apod. Velmi důležité je správně připravit podklad, na který budeme lepit tepelněizolační desky. Zateplovaná stěna musí být suchá, pevná, soudržná, rovná, bez prachu a mastnoty. V případě, že je stěna vlhká, je potřeba zjistit příčinu vlhkosti a tu odstranit, například vhodným sanačním opatřením. Nasákavé podklady je vhodné napenetrovat penetračním nátěrem, který zvýší přídržnost lepidla. 

Načasování je klíčové 

Kromě přípravy je důležité i načasování. Tepelně izolační práce je nejlepší provádět v období, kdy se teploty pohybují mezi 5 °C a 25 °C. Vyšší teploty mohou nepříznivě ovlivnit nanášení a vysychání malty. Optimální nejsou ani nižší teploty a deštivé počasí, které může průběh prací výrazně pozdržet. Proto je nejlepším obdobím pro termomodernizaci domu přelom jara a léta. I tak je ovšem třeba chránit stěny a materiály před povětrnostními vlivy. Stěny s nalepenou minerální izolací a nedokončené části (parapety, atika apod.) je potřeba chránit fóliemi před zatečením dešťové vody do zateplovacího systému. Pěnový polystyren, který je vystavený slunečnímu záření, zase podléhá povrchové degradaci. Šedý polytyren nelze skladovat, lepit ani stěrkovat na přímém slunci.

Teplý dům
Teplý dům

Přečtěte si také: Jak ušetřit na stavbě domu od základů až po střechu?

Nejčastější chyby při zateplování domu 

Každý dům vyžaduje individuální přístup a pro termomodernizaci to platí dvojnásob. Existují ovšem univerzální chyby, se kterými se setkáváme na mnoha stavbách – ať už jde o nedbale nanesené lepidlo, špatné mechanické upevnění nebo nesprávná pokládka izolačního materiálu na stěně.

Zateplení pomocí ETICS musí být provedeno z certifikovaných komponentů v rámci jednoho zateplovacího systému. Je nutné dodržet technologický postup a operace při realizaci zateplení. Technologické postupy se mohou lišit dle různých výrobců. Při zateplení musí být používané systémové lepidla, nátěry, omítky i certifikované hmoždinky určené pro daný systém, typ izolace i podkladu.  

Je třeba dbát na správnou pokládku desek, které se lepí vždy zdola nahoru a ve vodorovných řadách, zásadně „na vazbu”, s vystřídáním svislých spár. Lepí se těsně na sraz. Pečlivé kladení desek a přesný řez zamezí vzniku spár, které jsou nežádoucí a znamenají tepelné mosty. 

Druh výztužné síťoviny je určen ve stavební dokumentaci. Armovací síť je nutné instalovat rovněž v souladu s technologickým předpisem výrobce. Výztužná síť by měla pokrýt celou plochu zateplené stěny. Musí být navíc s přesahem minimálně deset centimetrů. Nároží, hrany ostění, parapet a nadpraží se vyztužují lištami se síťovinou. Při vytváření celoplošné vrstvy musí být síťka z plochy přeložena přes síťku lišty minimálně o deset centimetrů. Mechanickou odolnost systému je možné zvýšit doplněním standardní vrstvy výztuže o další “doplňkovou” vrstvu výztužné tkaniny. Toto zesilující vyztužení se doporučuje u fasád se zvýšeným rizikem mechanického poškození.

Pomocí diagonální výztuže se provede dodatečné vyztužení rohu oken a dveří, které zamezí popraskání omítky.

Rovněž omítka musí být použita v sousladu s certifikovanou skladbou fasádního zateplovacího systému. Pro minerální izolace se používají prodyšné omítky minerální, silikátové nebo silikonové. Akrylátové omítky pro použití v kombinaci s minerální vlnou nejsou vhodné, protože jsou méně prodyšné. Na paropropustnou minerální vlnu je vhodné aplikovat prodyšné omítky, které zachovají prodyšnost celého systému.

Správně provedená izolace stěn by u staré budovy měla přispět ke snížení energie potřebné k vytápění domu a vytvoření příjemného klima v místnostech. Po dokončení termomodernizačních prací se vyplatí provést termovizní měření, které zkontroluje kvalitu zateplení a odhalí i ty nejmenší teplotní rozdíly na povrchu stavebních příček. Právě to jsou místa, kde vznikají už zmíněné tepelné mosty. Pozitivní výsledek termovizního měření je potvrzením, že se z budovy stal úsporný a pro život příjemný dům.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *