Zelená energie: Levnější, ale ne pro každého - BYDLENÍ VE VATĚ
Inspirace

Zelená energie: Levnější, ale ne pro každého

Eva Habrnálová 5 minut čtení
Co se dozvíte v tomto článku?

Mýty, že zelená energie je mnohem dražší než energie získaná z obnovitelných zdrojů už přestávají platit

Trendy, které zlevňují zelenou energii

Jaká je současná situace ve spotřebě energií a co nás s vysokou pravděpodobností čeká?

Výroba zelené energie neustále zlevňuje, zatímco energie z fosilních paliv a atomových elektráren je čím dál tím více dražší. Problémem je, že energii z obnovitelných zdrojů mohou využívat jen někteří z nás. My ostatní za elektřinu vyrobenou z „neekologických“ zdrojů platíme stále více.

Diskuse a spory o smysluplnosti využívání obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) probíhají už dlouhou dobu. Jedním z hlavních argumentů skeptiků kritizujících tato řešení jsou vyšší finanční náklady. Vítr, sluneční energie nebo vodní toky jsou sice zdarma, ale jejich přeměna na teplo nebo elektřinu je prý velmi nákladná. Tyto náklady byly sice dlouhou dobu mnohem vyšší než náklady spojené s těžbou fosilních paliv, jejich dopravou na druhý konec světa a následným spalováním v elektrárnách, teplárnách nebo v kamnech v našich domácnostech. To se ale v určitém okamžiku začalo měnit. Vedly k tomu následující, do značné míry nezávislé trendy.

Zelená energie

Ekologické myšlení

Jako první z trendů se projevilo tzv. ekologické myšlení, které si klade za cíl ovlivnit vývoj budoucnosti z hlediska ekologie. Zpočátku se na tuto myšlenku nebral ohled a byla považována za pouhý univerzitní výmysl nezávislých vědců. Ekologické povědomí se ale spolu s projevem klimatických změn a viditelnými dopady lidské činnosti postupně začalo prohlubovat.

Pochopili jsme, že náklady na paliva, uhlí, ropu a plyn se nemohou vypočítávat jen z výrobní, prodejní a nákupní ceny. Je třeba zahrnout i způsobené škody. V Evropské unii proto vznikl systém emisních povolenek, které slouží jako kompenzace za škody na životním prostředí. Firmy mají předem povolené množství emisí a v případě překročení platí pokuty. To by je mělo motivovat k přechodu na obnovitelné zdroje energií, na které se povolenky nevztahují, protože nevypouštějí emise skleníkových plynů. Růst cen tradičně vyráběné energie urychlilo také vyčerpání snadno dostupných ložisek fosilních paliv a rostoucí náklady na jejich těžbu.

Přečtěte si také: Ochraňte planetu i svou peněženku

Technologický boom

Druhým důležitým trendem je rozvoj technologií. Když začal růst zájem o větrné turbíny, fotovoltaické panely nebo solární kolektory, objevili se investoři s penězi na výzkum, vývoj a zvýšení rozsahu výroby. V důsledku těchto investic se technický pokrok v ekologických inovacích začal zrychlovat, což se projevilo v podobě dokonalejších zařízeních dostupnějších za méně peněz. Zároveň se objevily různé formy finančních nebo daňových odměn, kterými se státy snaží povzbudit občany a firmy k investicím do alternativních řešení. U nás je to například Nová zelená úsporám.

V důsledku toho energie z OZE stále více zlevňovaly, zatímco energie z fosilních paliv zdražovaly, což systematicky snižovalo cenový rozdíl mezi nimi. To vedlo k současné situaci, kdy se často projevuje, že energie z ekologických zdrojů je levnější než energie získaná tradičním způsobem. To bylo ještě před několika lety nepředstavitelné.

Zelená energie

Zanedbatelné náklady se zatím do cen energií nepromítnou

Co přesně to znamená pro nás v České republice? Budeme si nyní moci užívat luxusu v podobě levné zelené energie? Bohužel ne tak docela. Je to spíš naopak. Problém je v tom, že i když je v daném okamžiku elektřina získaná například z fotovoltaických zdrojů levnější než elektřina vyrobená v uhelných a jaderných elektrárnách, nemá to žádný vliv na cenu energie nakupované od našich dodavatelů. Je to důsledek průměrných výrobních nákladů, z nichž většina je v Česku založena na spalování uhlí a zatížena všemi souvisejícími náklady, včetně nutnosti platit odpovídající množství emisních povolenek CO2.

Bohužel musíme platit za pomalou transformaci naší energetiky a za pomalá politická rozhodnutí. Hlavním problémem je relativně malé množství energie vyrobené z českých obnovitelných zdrojů – již zajetý systém se těžko mění a OZE jsou přece jen nestabilní, protože dešti a větru neporučíme. V Česku by přesto měly vznikat nové fotovoltaické elektrárny. Očekává se tak nový solární boom, který je značně ovlivněn válkou na Ukrajině. Kromě firem donutila krize i obyčejné Čechy investovat do fotovoltaických sestav, současná situace tak možná k rozšíření alternativních zdrojů napomůže.

V příštích letech nás záplava levné zelené energie zřejmě nečeká. Spíše musíme očekávat další růst cen energií. Tím spíše, že vedle stávajících příčin se nyní objevily další, které souvisejí s válkou na Ukrajině. Je třeba připomenout, že Česko má sice vlastní zásoby uhlí a silný těžební průmysl, ale zároveň dováží obrovské množství této suroviny z Polska a Ruska. Dovoz se teď hodně omezil, což se v nadcházejících letech zcela jistě projeví ve vyšších cenách energií.

Přečtěte si také: „Zelené budovy“ a jejich výstavba

Existuje nějaké pozitivní východisko?

Klesající ceny solárních panelů a dalších alternativních řešení, stejně jako jejich rostoucí popularita, nám mohou pomoci. Přístup k levné a ekologické energii, kterou nelze zajistit v celostátním měřítku, je teď pro jednotlivé domácnosti mnohem snáze dosažitelný. Na vlastní instalaci alternativních řešení je vhodné myslet už ve fázi projektování domu nebo výběru pozemku, který by neměl být příliš stinný. V takovém případě můžeme naplánovat dostatečně velkou střešní plochu orientovanou na jih nebo samostatnou místnost pro ukládání energie. Následné využití elektřiny v domácnosti bude možné hned dvěma způsoby. Prvním z nich je ukládání elektřiny do baterií, tím druhým potom zásobník tepla – nádrž, která nám bude zajišťovat teplou užitkovou vodu a vytápění.

S dostatečně velkými fotovoltaickými panely můžeme výrazně snížit dopad rostoucích cen elektřiny na náš život. V některých případech se tak staneme zcela energeticky soběstační, což bylo před několika lety kvůli příliš vysokým cenám alternativních řešení, jejich nízké účinnosti a nedokonalým technologiím skladování prakticky nemožné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *